Czech
Czech English
Search
fb youtube

Program LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

  5299

Dovolujeme si vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření českojazyčné specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO.
Program je vhodný například pro absolventy lékařských fakult, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v oblasti zdravotnického práva, pro využití ve své lékařské praxi.

V rámci kurzu bude věnována pozornost tzv. obecné části zdravotnického práva, tedy příslušným právním normám, jednotlivým vztahům vznikajícím a rozvíjejícím se ve zdravotnictví, jakož i aspektům právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. V návaznosti na obecnou část zdravotnického práva se kurz bude věnovat specifickým a speciálním medicínskoprávním tématům jako je např. problematika vykazování a úhrad zdravotní péče, farmaceutické právo a právo zdravotnických prostředků či problematika asistované reprodukce nebo medicínského výzkumu. Výuka bude probíhat v kombinované formě po dobu 3 semestrů.

Vedle domácí přípravy a zpracovávání zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce, její odevzdání a obhajobu (v tomto semestru se jinak nekoná prezenční výuka).
Absolventům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a obhajobu práce), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Poplatek za program LL.M. je stanoven na 40.000,- Kč + DPH za každý semestr.
Více informací o této akademické nabídce lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod tímto odkazem: www.prf.cuni.cz/llmcz, popř. na emailu llmcz@prf.cuni.cz či telefonicky na 775 854 820.

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti
garant programů LL.M.