23. ročník SVK zná své vítěze

Na letošní Studentskou vědeckou konferenci (SVK) 1. lékařské fakulty UK se přihlásilo celkem 73 studentů se svými pracemi, které bylo možné prezentovat buď formou přednášky, nebo posteru. Všechny práce byly také otištěny ve sborníku SVK. Přihlášené vědecké a výzkumné počiny, respektive jejich abstrakty, hodnotily odborné komise, které rozhodly o přijetí abstraktu do soutěže a způsobu jeho prezentace.

9666

„Jsem velmi rád, že nás letošní Studentská vědecká konference opět spojuje nad badatelskými pracemi. Výsledky úsilí, které studenti výzkumu v posledním roce nebo i v delším horizontu věnovali, jsou nyní otevřeny diskuzi s kolegy a zkušenými vědci. A to je jeden ze smyslů konference. Prezentovat výzkumné výsledky a poučit se z názorů ostatních. Zároveň je ale na místě pocit hrdosti z dosažení dílčího cíle. Věda je zvědavost, radost z poznání, trpělivost, neklid, ale patří k ní – jako ke každé činnosti – i okamžik, kdy je třeba vyjít ven a obhájit své konání,“ uvedl u příležitosti konference děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Vítězné přednášky v jednotlivých kategoriích 

Nejlepší přednášku, která byla v postgraduální sekci oceněna prvním místem, přednesla Michaela Přibíková, která prezentovala svou práci CMTM4 is a subunit of the IL-17 receptor mediating autoimmune pathology. 

Druhé místo s přednáškou Chelatující polymery pro léčbu hereditární hemochromatózy získal Ondřej Groborz. V pregraduální sekci přednášek zvítězil Panshul Mehta a jím prezentovaná práce In vitro effects of naturally occurring polyphenolic CO releasing molecules. 

V posterové části bylo první místo postgraduální sekce uděleno Soně Galuškové a její práci Optimization of Real-Time QuakingInduced Conversion assay for detection of aggregated alpha-synuclein in patient cerebrospinal fluid and brain tissue. 

Druhé místo komise udělila Tomáši Strnadovi a jeho výzkumu Trapezio-deltoideové manžety a akromioklavikulární luxace. 

V pregraduálních pracích vyhrál poster Vliv TGF beta 1 na produkci proteinů extracelulární matrix mezenchymálními buňkami v mikroprostředí glioblastomu Jany Vepřkové. 

Komise udělila také sdílené druhé místo, a to: Heleně Klementové za poster Analýza placentárních extracelulárních vezikulů v pupečníkové krvi předčasně narozených novorozenců a Michaele Myšákové za poster Role glutathionu v odpovědi leukemických buněk na Azacytidin. 

Zvláštní cenu získal poster z oblasti nelékařských oborů. Oceněna byla pilotní studie Veroniky Knapové: Využitelnost programu posturální a respirační fyzioterapie u osob s RS v domácím prostředí. 

Anketu diváků vyhrály dva postery. V postgraduální sekci to byl Imaging the membrane tension in lymphocyte migration Elišky Mikové. V pregraduální části se divákům konference nejvíce líbil poster oceněné Heleny Klimentové. 

Sponzory, kteří do letošní konference přispěli dary pro vítěze, jsou: nakladatelství Galén, Oxford Bookshop, Grada Publishing, Maxdorf a Current Media, zdravotnické oděvy Lavenda a Cadenza a bistro Fair Food Club. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceněným gratulujeme! 

9661