Benefiční diář a kalendář pro Letní dům

Benefiční kalendář a diář si můžete zakoupit u všech studentských spolků naší fakulty, cena diáře je 200 Kč, kalendář můžete získat za dobrovolný příspěvek. Kalendáře i diáře jsou k nahlédnutí na oddělení komunikace.

7006

Kalendář a diář vznikl stejně jako loni ve spolupráci s Viktorem Sýkorou, vedoucím Centra pro experimentální biomodely, který vytvořil fotografie preparátů z muzea Anatomického ústavu. Těšit se můžete třeba na čelisti žraloka, korozivní preparát cévního řečiště jater nebo lebku člověka. Děkujeme, že pomáháte!

Benefiční diáře a kalendáře jsou k dostání na těchto kontaktech:

▪️ za SANT na e-mailu: marina.mary@seznam.cz
▪️ za SPOT Prague na e-mailu: spotprague@gmail.com
▪️ za IFMSA na e-mailu: lp.asist.1lf@ifmsa.cz
▪️ za SMČ na e-mailu: smc@lf1.cuni.cz
▪️ za SSS ČR na e-mailu: leo.praha.ssscr@gmail.com
▪️ za ASF na e-mailu: baruzetkova@seznam.cz
▪️ za ČASA na e-mailu addictology.student@gmail.com

Organizace Letní dům (www.letnidum.cz) sídlí nedaleko naší fakulty a jejím posláním je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému, plnohodnotnému životu. Ostatně, za vše hovoří následující příběh

„Radek a Roman jsou bráchové, kteří vyrůstali v dětském domově na severu Čech. Do pobytových programů Letního domu se začali zapojovat, když jim bylo devět. Seznámili se s dalšími dětmi a spřátelili také s lidmi z Letního domu. Když oba projevili zájem o odborné učiliště v Praze, podařilo se jim díky intervenci a podpoře doprovázejícího pracovníka Letního domu tento přesun uskutečnit. A později se také zapojili do tréninkového programu, který je připravuje na život na vlastních nohou. Zorientovat se a uspět ve světě poté, co v osmnácti opustíte dětský domov, totiž není žádná legrace. V tréninkovém programu si zkouší hledat práci i bydlení a učí se vyjít s omezeným rozpočtem bez zbytečného zadlužení. Oba jsou nyní velmi spokojeni, našli si brigádu a při individuálních setkáních řeší další kroky jejich postupného osamostatňování. Máme radost, že mají pozitivní předpoklady pro zvládnutí plnohodnotného a vyrovnaného života.“

„Jde o dlouhodobý proces pravidelné a individuální podpory s důrazem na budování vztahových vazeb. Velmi si proto vážíme pomoci studentů a pracovníků 1. LF UK,“ říká Jan Bárta, ředitel Letního domu. Také děkan Aleksi Šedo si cení energie, kterou studenti vynakládají nad rámec své už tak náročné přípravy na roli lékařů a dalších zdravotníků: „Fakt, že se rozhodli pomoci dětem a mnohdy i svým vrstevníkům v obtížné životní situaci, poukazuje na jejich altruistický přístup a schopnosti empatie, které jsou základem každého dobrého medicínského profesionála.“

Pomáhejte s námi! Děkujeme!