Dětská pouť

 Vezměte své děti do areálu fakulty, zavzpomínejte na svá studentská léta, potkejte se s přáteli a vaše děti se zatím budou skvěle bavit a slavit Den dětí. Akce se koná v zahradě Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. 

6639