Zlatá promoce 1970

  8377

Také letos se 1. lékařská fakulta UK připojí ke Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů, které Univerzita Karlova uspořádá v sobotu 18. dubna 2020. 

I tentokrát budou moci absolventi z roku 1970 zažít Zlatou promoci, tedy slavnostní obřad k výročí padesáti let od absolutoria, jenž se uskuteční v Karolinu. 

Pokud máte zájem se Zlaté promoce zúčastnit, neváhejte se do 24. února 2020 obrátit na e-mail anna.jarmarova@lf1.cuni.cz. 

Přihlášeným absolventům zašleme později podrobnější informace o programu a průběhu celé akce.