Czech
Czech English
Search
fb youtube

Nedostatek učitelů medicíny v Čechách

Vytrácí se prestiž učitelského povolání? Týká se nedostatek pedagogů všech medicínských oborů? Kde je situace nejhorší? Jak české lékařské fakulty bojují s nedostatkem učitelů? Do jaké míry mohou pedagoga nahradit softwary a e-learning? Jakou roli v tom sehrává stát? Jak dofinancování lékařské fakulty aktuálně řeší? Jaké je postavení lékařských fakult ve světě?

5836

Na všechny výše uvedené i další otázky budou odpovídat a s Vámi diskutovat:

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan LF MU, místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR

 

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK

 

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., odborný asistent Anatomického ústavu 1. LF UK a Dematovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze