Czech
Czech English
Search
fb youtube

Novinky

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem

  5824V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, bude hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda profesor vnitřního lékařství a ředitel Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy – BIOCEV Pavel Martásek.

 • Vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám

  5831Zveme Vás na vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám prof. MUDr. Ludmily Puzanové, DrSc., prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc., a prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc.
  Akce se koná pod záštitou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., ve středu 4. dubna 2018 v 15.30 hodin v Anatomickém ústavu (U Nemocnice 3, Praha 2).

 • Zlatá promoce pro absolventy 1968

  5827Po loňském velkém úspěchu se také letos 1. LF UK připojí ke Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů, které 21. dubna pořádá Univerzita Karlova. I tentokrát se budou moci absolventi z revolučního roku 1968 – pro mnohé zcela zásadního nejen ve studijním životě – zúčastnit Zlaté promoce, tedy slavnostního obřadu k výročí padesáti let od absolutoria, který se uskuteční v Karolinu.

 • CENOU ARNOŠTA Z PARDUBIC BYLI OCENĚNI VYNIKAJÍCÍ VYUČUJÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ POČINY

  4466Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

 • Centrum lékařských simulací 1. LF UK

  5830Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech. Proto i 1. lékařská fakulta UK vybudovala unikátní Centrum lékařských simulací (SIM centrum), které je umístěno v budově Fyziologického ústavu na Albertově a jenž patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice.

 • Českojazyčná specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

  5834“Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2018/2019 znovuotevření českojazyčné specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO. Studium je vedené v kombinované formě. Program je vhodný pro absolventy lékařských fakult, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v oblasti zdravotnického práva. Více informací lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ZDE.

 • Reportáž ze 130. reprezentačního plesu mediků

  57685. ledna 2018 se v Paláci Žofín uskutečnil jubilejní 130. reprezentační ples mediků. K poslechu a tanci hráli a zpívali Orchestr Karla Vlacha, Dixieland 1. LF UK, Josef Laufer, Žlutý pes, Melody boys a další. V rámci doprovodného programu byla připravena například světelná show Evolution, fotokoutek, videomapping a taneční lekce. Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na příští rok!

   

 • Jednička medicínských simulací

  5663Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci s protiteroristickou jednotkou PČR uspořádaly dne 29. 11. 2017 první ročník zážitkové výukové akce 1. lékařské fakulty UK Jednička medicínských simulací 2017.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu listopad 2017

  5638Srdečně Vás zveme na přednáškové dopoledne „Novinky v biomedicínském výzkumu“ s hostem fakulty Josefem T. Prchalem, které se koná ve středu 22. listopadu 2017 od 9.00 do 10.45 hodin ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí vlevo).

 • Děkujeme, že pomáháte!

  5643Studentské spolky 1. LF UK vytvořily nástěnný Benefiční kalendář, jehož cílem je poukázat na dobrovolnickou činnost našich studentů. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován neziskové organizaci Cesta domů na financování dětské paliativní péče. Zároveň si můžete přečíst o dobrovolnické činnosti svých kolegů.

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Karlem Pavelkou

  5780Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 25. ledna 2018 v Akademickém klubu 1. LF UK byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 • Program Akademického klubu na únor 2018

  5808Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít koncert Dixielandu přátel 1. LF UK a výstavu 13. KOMORA FOTOGRAFIE. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  5316Dne 1. listopadu 2017 se v Kostele svatého Apolináře uskuteční již 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Pod taktovkou sbormistra a dirigenta Marka Valáška Vám zahrají a zazpívají Piccolo Coro a Piccola orchestra. Těšit se můžete na Requiem, známé dílo W. A. Mozarta. Těšíme se na Vás!

 • Jednička na startu 2017. Nejen pro studenty, aneb podpořte dobrou věc!

  5306Rádi bychom Vás pozvali na Jedničku na startu, která se letos uskuteční v pátek 13. října 2017 od 13.00 hodin v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře. Tato tradiční událost změnila v tomto roce svůj koncept. Čeká Vás bohatý doprovodný program (hudební produkce, občerstvení, představení studentských spolků, sportovní aktivity) a součástí slavnosti bude i křest nového benefičního kalendáře, na kterém se podílely studentské spolky 1. LF UK. Výtěžek z jeho prodeje bude věnován organizaci Cesta domů na dětskou paliativní péči. Těšíme se na Vás!

 • Křeslo pro Fausta s Ing. Evou Soubustovou

  5293Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 21. září 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda tajemnice 1. LF UK Ing. Eva Soubustová.

 • Jednička bude i letos na dětském festivalu Kefír

  5295Zbavit děti strachu z „bílých plášťů“, seznámit je s nástroji, se kterými se běžně setkávají u lékaře, nebo je naučit komunikovat s panem doktorem. To je úkol zkušených studentů medicíny z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří pojedou 2. září 2017 na dětský festival Kefír. Přijeďte se za námi podívat!

 • Stěhování nádorů

  5262Američtí lékaři před několika týdny představili objev, který pravděpodobně přispěje k léčbě rakoviny – zjistili, že pokud zablokují dvě látky, které podporují migraci nádorových buněk, mohou zabránit metastazování nádorů. Jenže čeští anatomové a přírodovědci mají na tento „objev“ patent již od roku 2012. Bohužel český patent je pro světovou vědu a průmysl na okraji zájmu.

 • Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo 30. 6. 2017 v rámci ŘO OP VVV výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ s dobou řešení 2018–2022. Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

 • Dějiny tetování až do současnosti

  5263O tetování od nejstarších období až do současnosti s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc. ZDE

  Studio 6 - ČT/20. 7. 2017

   

 • Jak léčit seniory? Lékaři přišli s novým systémem

  5264Lékaři vytvořili systém komplexního zhodnocení pacientů nad 80 let, který pomůže určit jejich prognózu. Zároveň usnadní rozhodnutí, jakou léčbu nasadit a zda pacientovi prospěje nebo jeho stav už neovlivní. ZDE

  ČT24/20. 7. 2017

   

 • Zemřel profesor Jiří Mazánek

  52491. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Čest jeho památce!

 • Přednáška "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého"

  5067Medicína není jen ordinace v ambulanci nebo péče o pacienta, ale také věda, která posouvá současné medicínské poznatky, postupy a léčbu dál. Ne každý si uvědomuje, že právě anatomie je oblastí řady atraktivních vědeckých témat a biomedicínského výzkumu.

 • Pomůže léčbě poruch příjmu potravy reforma psychiatrie?

  5036Proč počet lidí se závažnými poruchami příjmu potravy roste? Který gen je za anorexii odpovědný? Jakou roli při poruchách příjmu potravy hrají emoční centra v mozku? A pomůže psychiatrická reforma v léčbě těchto pacientek?

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Ivanem Landorem

  5081V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2017 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, bude hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda přednosta Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

 • Křeslo pro Fausta s muzikologem Jiřím Tichotou

  5020Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 25. května 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda muzikolog a entomolog doktor Jiří Tichota.

 • Program Akademického klubu na červen 2017

  5007Zveme Vás k účasti na červnových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s profesorem Ivanem Landorem, který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 29. 6. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu fotografií s názvem Žijeme s Vámi. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Muzejní noc na Jedničce No. 3

  51761. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se letos již potřetí připojila k Pražské muzejní noci. V sobotu 10. 6. 2017 tak otevřela od 19.00 do 01.00 své dva běžně veřejnosti nepřístupné objekty – Anatomické muzeum v budově Anatomického ústavu 1. LF UK a Stomatologické muzeum v budově děkanátu 1. LF UK.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - duben

  47851. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové dopoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 5. dubna od 14.15 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - 20. duben

  47861. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové odpoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 20. dubna od 12.45 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • 25. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  4775Srdečně Vás zveme na 25. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“, pořádaný 1. lékařskou fakultou ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (ul. Ke Karlovu, Praha 2).

 • Ve zdravé Praze zdravý zub

  4777Zveme Vás dne 18. dubna od 9.00 do 17. 00 na Palacké náměstí, kde se uskuteční studentská akce s názvem Ve zdravé Praze zdravý zub. Studenti zubního lékařství, ozbrojeni kartáčky a znalostmi, kráčí opět do ulic, aby pomohli vyvracet mýty a polopravdy o ústní hygieně.

 • Křeslo pro Fausta s Janem Vodňanským

  4756Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 30. března 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda spisovatel a herec Jan Vodňanský.

 • Setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského

  4751Srdečně Vás zveme na setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského, které se uskuteční dne 30. 3. 2017 v 15.30 ve Velké posluchárně Anatomického ústavu. Na setkání je třeba se přihlásit na ondrej.nanka@lf1.cuni.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina

    4747It is our pleasure to announce the 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 22-23 April 2016 in Lodz, Poland. Please visit our website (www.jpm.umed.pl) and join our facebook event (https://www.facebook.com/events/1649225565382814/) for more information. The deadline for abstract submission is 27th of March.

 • Letní rekreace zaměstnanců UK 2017

  4721Dne 1. 2. 2017 jsme zahájili přihlašování zaměstnanců na letní rekreace ve Výcvikových střediscích UK (VS Albeř, VS Dobronice a VS Horní Poříčí). Tímto můžete využít jeden z benefitů určený zaměstnancům UK a jejich rodinným příslušníkům a strávit dovolenou v krásné přírodě jižních Čech.

   

 • Program Akademického klubu na únor 2017

  4677Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s prof. MUDr. Petrem Broulíkem, DrSc., který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 23. 2. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu Dagmar Hartmannové MŮJ SVĚT V OBRAZECH. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Uskutečnila se Zlatá promoce pro absolventy 1967

  4815V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnila v Karolinu Zlatá promoce pro absolventy 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství). Do talárů se oblékli pan profesor Mazánek, který provázel slovy celou ceremonii, paní profesorka Papežová, profesorka Nevšímalová, doc. Vrablík, doc. Kohoutová, MUDr. Piecha. Pana děkana zastoupila paní profesorka Dušková. Jsme velmi rádi, že se události a setkání zúčastnili nejenom absolventi, ale i jejich rodiny a všichni si tak mohli připomenout důležitý životní okamžik.

 • Švandovo divadlo v dubnu

  4771 Nabízíme Vám zvýhodněné vstupné do Švandova divadla na duben 2017.

 • 150. výročí narození prof. MUDr. Alfreda Kohna

  4498Zveme všechny zájemce o životní osudy prof. Kohna a jeho souputníků na přednáškové odpoledne, které se uskuteční 22. 2. v 15.30 hod. v Malé posluchárně Anatomického ústavu, U Nemocnice 3.

 • Kdo chybí víc než lékaři? Jejich učitelé

  4570Nedostatek lékařů je v Česku dlouhodobý problém. Podle České lékařské komory by mohlo pomoct, kdyby se navýšila kapacita lékařských fakult. To ale podle děkana 1. lékařské fakulty Aleksiho Šeda není tak jednoduché. Školám totiž chybí jak vyučující, tak peníze.

  Lidové noviny/4. 1. 2017

   

 • PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ

  4487UNIVERZITA KARLOVA si Vás dovoluje pozvat na setkání u kulatého stolu na téma PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ, které se uskuteční v úterý 13. prosince 2016 v 17.00 hodin Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36. Vstup volný!

 • Praha, místo kde byl proveden první císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě?

  4477Císařský řez je v současné době nejčastější porodnickou operací sloužící k vybavení plodu. Jedná se pravděpodobně i o nejfrekventovanější abdominální operaci vůbec. V některých zemích pomocí císařského řezu přichází na svět každé čtvrté, nebo dokonce třetí dítě. Dnes rutinní chirurgický zákrok má ovšem svůj velmi dlouhý a poměrně dramatický vývoj, opředený mnohými mýty a pověstmi. Přečtěte si celý článek pana docenta Antonína Pařízka spolu s odkazem na citaci v The New Yourk Times!

 • V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků

  4499V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků v Paláci Žofín. Zatančit jste si mohli například při Orchestru Karla Vlacha, Dixielandu přátel 1. LF UK, dále vystoupil Roman Vojtek, Yo-Yo Band, Radka Fišarová a další. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se příští rok na jubilejní 130. ples mediků!

 • Sobotní ALUMNI setkání ve znamení degustace, prohlídek a příjemné atmosféry

  4291V sobotu 10. září 2016 se v prostorách Muzea Policie ČR konalo již druhé setkání absolventů 1. lékařské fakulty UK. Příjemné odpoledne zahájil pan děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a MUDr. Jana Mašková. Na programu byla prohlídka Kliniky adiktologie, kostela Ke Karlovu a promítání filmu NA SEVER OD SLUNCE. Zakončení se neslo ve znamení degustace francouzských vín a bohatého rautu s hudebním doprovodem. 

 • Kravata úspěch ve vědě nedělá

  3706Jeho životní krédo zní carpe diem – užívej dne. Má rád motorky a motorkářství, aktivně se věnuje izraelskému bojovému umění krav maga, kdysi dávno hrál na klavír a pořád se prý na něco těší. Jako vědec působil v několika tuzemských i zahraničních institucích a koncem dubna byl podruhé zvolen do funkce děkana 1. lékařské fakulty UK. Profesor Aleksi Šedo, lékař a biochemik, který se věnuje experimentální onkologii.

 • Vědecko-výzkumné centrum BIOCEV zahájilo provoz. Pracovat v něm bude až 600 vědců a studentů

  3693Unikátní vakcína pro léčbu infekčních onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti rakovině, nebo revoluční objev organismu bez mitochondrií neboli „buněčných elektráren“. I takové jsou aktuální výsledky vědeckých týmů z centra BIOCEV. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace byl dnes oficiálně zahájen jeho plný provoz.

 • Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

  63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 • Věda na UK: Petra Lišková a objev genu způsobující vadu oční rohovky

  63047Docentka Petra Lišková pracuje jako oční lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici a přednáší na 1. lékařské fakultě UK. Petra Lišková byla součástí týmu z Ústavu dědičných metabolických poruch, kterému se podařilo objevit nový gen způsobující těžkou vadu oční rohovky - zadní polymorfní dystrofii. Tým pracoval pod vedením doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., doc. MUDr. Petry Liškové, MD, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., ve spolupráci s britským týmem z University College London. Objev, který vědci učinili, umožní mimo jiné mnohem jednodušší stanovení diagnózy tohoto onemocnění a v budoucnosti možná i jeho cílenou léčbu.

 • Nová mikina v prodeji!

  3696Přichystali jsme pro Vás v eshopu novou mikinu! Tentokrát jsme zvolili tmavší a praktičtější tmavě šedou barvu. Mikina je unisex a máme velikosti L, XL. Materiál je tvořen z 80% bavlny a 20% polyesteru. Objednávejte buď na eshopu ZDE nebo přímo v pokladně děkanátu!

 • Trénink na simulátorech je zásadní pro výuku lékařů

  2886Unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku studentů lékařství a příbuzných oborů slavnostně otevřela 6. dubna 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pracoviště, jež 1. LF UK po roce pilotního provozu rozšířila do nynější podoby, je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Ročně jím projde více než 700 studentů fakulty.

 • Slavnostní otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování

  1572Za účasti významných hostů bylo na naší fakultě 9. února 2016 slavnostně otevřeno Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které bude sloužit k výzkumu malých laboratorních zvířat. Novému centru požehnal a popřál úspěchy jeden z nejvzácnějších hostů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pozvání děkana prof. Šeda přijali rovněž rektor UK profesor Tomáš Zima, náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech a mnoho dalších hostů nejen z akademické obce.

 • Na Novoměstské radnici se uskutečnilo první slavnostní setkání absolventů 1. LF UK

  1086Na Novoměstské radnici se v sobotu 23. ledna 2016 uskutečnilo první setkání absolventů 1. LF UK. Před touto slavnostní událostí měli naši Alumni možnost navštívit hned několik budov (Stomatologické muzeum, Anatomický ústav a Purkyňův ústav), kde mohli zavzpomínat na svá studentská léta. Atmosféra byla nezapomenutelná! Již nyní se opět těšíme na další shledání.