1. LF UK podporuje medickou péči o lidi bez domova

Prostřednictvím dobročinných akcí pořádaných v loňském roce studenti 1. LF UK získali 58 tisíc korun. Výtěžek tentokrát putuje ke spolku Medici na ulici. Symbolický šek předal zástupcům organizace děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka a Tomáš Buňa z IFMSA.


„Těší mě, že v letošním roce získané peníze využijí právě Medici na ulici, kteří se věnují lidem v sociálně složitých situacích. Zdravotní péči potřebuje každý člověk, bez ohledu na to, zda byl v životě úspěšný, nebo ne. Činnost spolku Medici na ulici vnímám jako velmi solidární a je dobře, že i u nás takováto organizace funguje,“ řekl při předání šeku děkan prof. Martin Vokurka. Spolek Medici na ulici, který sdílí myšlenky a principy tzv. pouliční medicíny (street medicine), sdružuje více než 100 studentů ze tří pražských lékařských fakult, a nově také z brněnské lékařské fakulty. „Lidé bez domova patří dlouhodobě mezi ohroženou skupinu obyvatel. Již několik let se proto pokoušíme rozvíjet spektrum služeb pro tuto klientelu. Podpora 1. LF je ztělesněním naší snahy problematiku street medicine a péči o lidi v sociálně těžkých situacích přenést na akademickou půdu,“ vysvětlil koordinátor spolku, student všeobecného lékařství Marek Havrda. 


Akademická jízda 

Z největší části se na finanční podpoře podílel výtěžek z prodeje již tradičního benefičního kalendáře, který i letos vznikl z iniciativy sedmi studentských spolků 1. LF UK. Přestože mají studenti medicíny v době epidemie covidu-19 ztížené podmínky ke studiu a navíc pomáhají v nemocnicích, našli ve volném čase prostor pro komunikaci se širokou veřejností a věnovali se další dobrovolnické činnosti. „Jsem jako každý rok rád, že můžeme nějak pomoct. Nebylo to letos jednoduché, ale vždycky se najdou lidi, kteří chtějí přispět dobré věci,“ řekl Tomáš Buňa ze studentského spolku International Federation of Medical Students´ Associations (IFMSA), který letos prodal nejvíce fakultních kalendářů. 

8577

Pomohly motorky i sport 

Prostředky ale přicházely i odjinud. Letošní kalendář naplnily fotografie s motorkářskou tematikou. Jejich autorem je vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Mgr. Viktor Sýkora, jenž nafotil dvanáct jezdců, kteří se s dalšími akademiky a zaměstnanci fakulty zúčastnili motorkářského výjezdu v létě loňského roku. Téměř dvě desítky motorkářů věnovali spolku výtěžek ze startovného. Peníze pro spolek Medici na ulici se studentům 1. LF podařilo získat také díky sportovní výzvě, která proběhla na jaře 2020. S částečným uvolněním restrikcí a povolením individuálního venkovního sportu po březnovém lockdownu přišli pedagogové s nápadem, jak motivovat studenty k pohybu. Vznikla benefiční výzva ke kolektivnímu zdolání 10 tisíc kilometrů – během, chůzí, na kole nebo na bruslích – za jejíž splnění fakulta studentské iniciativě Medici na ulici věnovala nejprve 10 tisíc a po prodloužení výzvy navýšila příspěvek o 5 tisíc za každých dalších 10 tisíc kilometrů, takže sportovci přispěli výslednou částkou 20 tisíc korun. 

red