Novinky

 • 420 let od první pitvy v Praze

    8478

  V prostorách Rečkovy koleje v dnešní ulici Karolíny Světlé, tedy v bezprostřední blízkosti stávající Národní třídy, se uskutečnila první veřejná pitva v Praze.

 • Cesta k inovaci kurikula klinické výuky na Jedničce

  Na počátku bylo slovo – a to slovo studentů a absolventů naší fakulty, kteří se podíleli na rekonstrukci kurikula klinické výuky všeobecného lékařství. Ostatně kdo z vysokoškolských pedagogů by se v Komenského duchu nesnažil o neustálé zkvalitňování výuky?

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Jany Duškové

    8486Výzkumná skupina prof. Jany Duškové působí na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. Její součástí je Laboratoř pro ústní biologii a Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN.

 • Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2020 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

  Pravidelné přednáškové večery s diskuzí, začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

 • Jak relaxuje profesor Jan Bartoníček?

  8452


  Pro přednostu Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN bylo prý v dřívějších dobách nejlepší relaxací jet s partou kamarádů na vodu.
 • Sportovní medicíně se snažíme dát něco navíc!

  8453Do 18 let se na vrcholové úrovni věnoval rychlostní kanoistice. Po přijetí na medicínu šel vrcholový sport stranou, ale po letech se k němu vrátil coby sportovní lékař. V současnosti se stále ještě chodí svézt na vodu, rád jezdí na kole a běhá na lyžích. Profesor lékařské chemie a biochemie Libor Vítek, působící na dvou fakultních pracovištích – ÚLBLD a IV. interní klinice. Ačkoli má v ČR vyloženě biatlonové příjmení, se Zdeňkem Vítkem ani Veronikou Vítkovou příbuzný není. Již více než rok však pečuje o zdraví tuzemských (nejen) biatlonistů.

 • Páteřní chirurgie vrací zraněné zpět do života

  8451Také by vás bavilo pomáhat pacientům s těžkými poraněními páteře či míchy vrátit se do normálního života? Pak právě na naší fakultě máte jedinečnou možnost nahlédnout do tajů páteřní chirurgie – a to prostřednictvím Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, která takto zraněným poskytuje špičkovou péči nejen na tuzemské úrovni. Za vše ostatně hovoří i uvedená kazuistika mladého muže.

 • Onkologie v Thomayerce má široký odborný záběr

  8447Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN) zabezpečuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se solidními nádory. Je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) společně s naším Ústavem radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce a naší Onkologickou klinikou ve VFN.
 • Rozvoj Jedničky je strategický a zároveň nadčasový

    8440Když vznikal program projektu BIOCEV, naše fakulta jako jediná zařadila do návrhu laboratoř pro práci s vysoce infekčními agens. Po vypuknutí pandemie COVID-19 bylo centrum BIOCEV jedním z prvních akademických pracovišť, jež se zapojilo do testování pacientů a přispělo k navýšení tolik potřebné testovací kapacity o stovky vzorků denně. 

 • 1. LF UK v době koronavirové

  8439Na některé situace se připravit nelze. To, co i na fakultě v posledních týdnech společně zažíváme, je doba improvizací a novot, které v současném moderním věku a naší kultuře nemají obdoby. Všechny kroky do budoucna jsou teď spíše křehkým našlapováním, ať už v oblasti medicínského školství, klinické praxe či vědy a výzkumu. Jak jsme se ale na Jedničce nejen nyní přesvědčili, obtížné situace přináší výzvy a následně také výkony, které je nutno ocenit.

 • Jsem rád, že jsem do děkanování šel!

  8424

  V čele naší fakulty stojí od roku 2012 a jeho funkční období za pár měsíců skončí. Na otázku, jak se za tu dobu změnil, pohotově odpovídá textem písně kapely Olympic: „Jsem to já jak zamlada… Názory jsem málo změnil. Muziku (Jedničku) mám rád!“ Faktu, že mohl první lékařskou spolu se svými kolegy vést – i v této nelehké době –, si velmi váží. Svému nástupci by přál, aby jeho fakulta měla dobrého děkana. A naopak. Aleksi Šedo, v pořadí šestý děkan 1. LF UK po listopadu 1989.

 • Studenti – Dobro fakulty

  8428

  Pod záštitou naší fakulty vznikla během pandemie COVID-19 studentská iniciativa Dobro1lf.

 • Co přinesla Studie kolektivní imunity

    8431

 • MCC Kros Štiřín

  8422Vážení sportovní přátelé, již tradiční přespolní závod MCC Kros Štiřín s charitativním podtextem se 16. května 2020 měl běžet po desáté. Avšak pandemie a riziko COVID-19 přinutila organizátory přenést závod do virtuální podoby. Tak vznikla naše “květnová výzva”.

 • ZAPOJTE SE DO PROJEKTU

  8418Zapojte se do projektu Analýza českých genomů pro teranostiku.

 • Motolští lékaři ORL počtvrté v Senegalu

  8414Na konci listopadu minulého roku se během 10 dnů lékaři z naší Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici v Motole opět zúčastnili zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v Regionální nemocnici v Thies v Senegalu. Svou misí navazovali již na tři předchozí pracovní pobyty v tomto zdravotnickém zařízení.


 • Náhrada kyčelního kloubu v rukou studentů

  8412Ne každému se během studia medicíny poštěstí vyzkoušet si – tedy alespoň nanečisto na umělých kostech – implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Naši studenti, kteří v zimním semestru navštěvovali volitelný předmět Anatomie a chirurgie končetinových kloubů, tu příležitost dostali! 


 • Zvládnete anastomózu na milimetrové cévě?

  8410

  Na přelomu listopadu a prosince loňského roku poprvé proběhl nový povinně volitelný předmět Víkendový kurz rekonstrukční a experimentální mikrochirurgie, který je určen pro mediky 5. a 6. ročníků všech fakult UK. 

 • Simuluj, jak jen můžeš!

  8408

  I ve škole se simulovat vyplácí! Řeč je samozřejmě o medicínských simulacích na Jedničce, tentokrát v režii naší Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve VFN. 

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

  8406

  Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

 • Chirurgie v Thomayerce - první linie i vysoce specializované programy

  8402Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro osoby starší 18 let z široké spádové oblasti Prahy 4, 11, 12 a Prahy-západ. Pro svou snadnou dopravní dostupnost je navíc cílovou nemocnicí pro záchrannou službu, a to i z blízkého okolí Středočeského kraje.

 • Pro ostatní studující, zaměstnance a členy klubu Alumni vznikla další databáze nabídky dobrovolnické pomoci.

  8399V současnosti vzniká mnoho iniciativ pro organizování dobrovolnické pomoci, jak v rámci pomoci sousedům, tak i pro podporu poskytovatelům zdravotnických, sociálních či pečovatelských služeb.

  Univerzita Karlova se také zapojila do této pomoci.


 • Jednička pracuje na zlepšení výuky – a to i díky absolventům

  8400Je všeobecně známou skutečností, že lékařské kompetence se skládají ze tří hlavních oblastí – teoretických znalostí, praktických a komunikačních dovedností. Především druhá, ale v jistém ohledu i třetí uvedená položka byly hlavní náplní debaty s absolventy naší fakulty z minulých let.

 • !! JEDNIČKA V NOUZOVÉM REŽIMU !!

  8393


  !! Důležité informace týkající se nouzového režimu na fakultě !!

 • Do jakých oborů míří naši absolventi?

  8382V uplynulém kalendářním roce jsme čerstvým absolventům všeobecného lékařství položili otázku, jakému oboru se hodlají věnovat po ukončení studia.

 • Naši vědci našli kosti pocházející patrně z bitvy u Lipan

  8383

  Tým odborníků vedený prof. MUDr. Václavem Smrčkou, CSc., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků nalezl kosterní pozůstatky, které s velkou pravděpodobností pocházejí z bitvy u Lipan. Místo nálezu, radiokarbonové datování, ale i poškození kostí naznačují, že se ve středočeské kostnici v Žehuni dochovaly kosti husitských válečníků.

 • Učíme nelékaře, abychom si s nimi lépe porozuměli

  8387

  MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, nedávno úspěšně zvolena do Akademického senátu 1. LF UK by chtěla pracovat na větším propojení teoretických a klinických pracovišť a podpoře studentských školních i mimoškolních aktivit.

 • Běžíme pro život

  8369


  10. ročník běžeckého závodu Kros Štiřín se uskuteční 16. 5. 2020. Výtěžek poputuje Centru pro nedonošené děti v porodnici "U Apolináře" Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 • Přejeme vše nejlepší k narozeninám!

  8347

  Dne 6. 3. 2020 oslaví své 90. narozeniny doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc., která působila řadu let jako docentka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 • Křeslo pro Fausta s doktorkou Yvonou Angerovou

  764627. února se opět sejdeme v pořadu Křeslo pro Fausta. Tentokrát s přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.

 • Jak relaxuje docent Petr Bušek?

  7055


  Vědec z Ústavu biochemie a experimentální onkologie volný čas tráví zejména s rodinou.

 • Co pro mě znamená jednička - Profesor Pavel Dungl, emeritní přednosta ortopedické kliniky NNB

  7054Fakulta mi dává pocit sounáležitosti s univerzitou, množství tuzemských i zahraničních studentů doktorského studia významně zvyšuje prestiž pracoviště...

 • Klinika nefrologie je díky své specializaci jedinečná

  7048Vedle Kliniky nefrologie pražského IKEM je Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN jediným plně specializovaným nefrologickým pracovištěm v ČR. V jiných nemocnicích je totiž nefrologie součástí často multioborových interních klinik.

 • V mikrosvětě mohou být i zdánlivě ošklivé věci krásné

  7043Mgr. Viktor Sýkora, vedoucí Centra pro experimentální biomodely svůj vztah k vědě a přírodě spojil do svého koníčku - fotografování.

 • Inaugurace nového děkana 1. LF UK

  8512

 • Výzva pro absolventy 1977!

  Hledáme absolventy 1. lékařské fakulty UK, promočního ročníku 1977, a to z důvodu setkání po více jak 40 letech od promoce. Informace (kontakty na jednotlivé absolventy), prosíme, zasílejte na e-mail: mechurovaa@centrum.cz


  Děkujeme!

 • Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval

  8474

  Osobně si cení pozitivního přístupu, pracovitosti a dobrosrdečnosti. Vlastností, jež měl možnost poznat právě při pandemii COVID-19, protože byl mj. dva měsíce de facto non-stop v čele koordinačního týmu našich studentů dobrovolníků, kteří spontánně utvořili iniciativu Dobro1lf a zapojili se do boje s koronakrizí na všech frontách. Nemá rád nedochvilnost, i když sám si prý akademickou čtvrthodinku občas protáhne. :) David Kulišiak, student 6. ročníku všeobecného lékařství, lektor výuky anatomie a místopředseda Akademického senátu 1. LF UK.

 • Revmatologická klinika – klinické, výzkumné a edukační centrum

            8477

 • Od poloviny ledna se hlaste na 21. SVK

  7052

  Zpestřili jste si studium na naší fakultě spoluprací na vědeckém projektu a chtěli byste se podělit o své výsledky? Pak se nezapomeňte v novém roce přihlásit k aktivní účasti na Studentské vědecké konferenci (SVK) 1. LF UK.

 • Křeslo pro Fausta s Magdou Vašáryovou

  704630. ledna se opět sejdeme v pravidelném pořadu Křeslo pro Fausta. Tentokrát do křesla usedne politička, diplomatka a herečka Magda Vašáryová.

 • Jednička má nové senátory

  7039

  Listopadové volby do akademického senátu naší fakulty jsou za námi. Je skvělé, že náš nový senát opět propojuje široké zastoupení celého profilu fakulty a má tedy dobré zdroje pro integraci mnoha pohledů. 

 • Vyšla nová učebnice Neurologie

  Autoři z Neurologické kliniky 1. LF UK – prof. Evžen Růžička, prof. Karel Šonka a doc. Robert Rusina – napsali spolu s prof. Petrem Marusičem z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a kolektivem dalších autorů učebnici Neurologie.

 • Natočili o nás

  7022

  Proti rakovině vaječníků by mohly pomoci laktobacily, ukazuje český výzkum

 • Infografika - noví studenti a absolventi

  7005

  Podívejte se, kolik nových studentů a v jakých oborech nastoupilo na 1. LF UK a kolik bylo absolventů jednotlivých oborů.

 • Seznamte se s 1000. členem klubu

  Seznamte se s MUDr. Martinem Dibďákem. Proč se registroval do klubu, co nyní dělá a jak se mu líbilo setkání absolventů? 7007

 • Medialogy - vzácná onemocnění

  Čtrnáctý díl dialogu o celospolečenských medicínských tématech bude tentokrát věnován oblasti vzácných onemocnění. Těšíme se na setkání 19. listopadu od 10.00

 • Doražte i vy na Týden vědy a techniky!

  6998

  Přijďte 11.11. do Faustova domu na přednášku v rámci Týdne vědy a techniky. Přednášet budou prof. Karel Smetana a prof. Aleksi Šedo,  tématem bude "Stárnutí populace a nádory: hrozba pro budoucnost?"

 • Open Access Week

  V týdnu od 21. do 27. října 2019 proběhne tradiční mezinárodní akce „Open Access Week“ na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.

 • Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

  Konference proběhne v Olomouci ve dnech 25.-27. 11. 

 • Máme nové přednosty

  S příchodem nového akademického roku došlo ke změnám ve vedení hned šesti fakultních pracovišť. Podívejte se, jaké změny nás čekají.

 • Křeslo pro Fausta s doc. Karlem Černým

  6970 31. října se opět sedejme u pořadu Křeslo pro Fausta, tentokrát bude hostem přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků.

 • Týden oslav 17. listopadu

  Slavíme 30 let od Sametové revoluce, přijďte navštívit některé akce pořádané naší fakultou na počest těchto významných událostí. 

 • Jednička na startu

  11. října proběhne již tradiční dobročinná akce Jednička na startu. Křest kalendáře a diáře, prohlídky Apolináře a příjemné setkání s hudbou, grilováním, fotbálkem a zejména lidmi z fakulty.

 • Děkujeme všem, kteří dorazili na setkání absolventů

  Absolventské setkání se i letos vydařilo. Účast byla hojná, počasí nám přálo a dostavil se i náš 1000. člen absolventského klubu. Děkujeme všem, kteří na setkání přišli, jsme rádi, že zůstáváte věrni své Alma Mater a těšíme se na další setkání. Fotoreportáž akce naleznete zde.

 • Klasifikon 2019

  Zveme vás na konferenci věnovanou klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. Konference se uskuteční 22. - 23. 10. 2019 a bude zaměřena zejména na klasifikaci. funkčních schopností, disability a zdraví.

 • Křeslo pro Fausta s prof. Janem Pirkem

  Víte, jak se posunul obor transplantace srdce? Jak je možné operovat srdce bez krevní transfuze? Kde má srdce Velorex? Na tyto a další otázky dostanete odpověď 26. 9. na dalším setkání Křeslo pro Fausta.

 • Nejlepší publikace UK byly napsány na 1. LF

  V soutěži monografií na Univerzitě Karlově zvítězily publikace autorů z 1. LF UK: Brain Arteriovenous Malformations, Atlas anatomie člověka II.a Endokrinologie.

 • Veřejné setkání: Ekonomika tabáku

  Setkání pod záštitou Senátu ČR nejen s předními, ale i světovými odborníky na problematiku ekonomiky tabáku.

 • Když absolventská svatba, tak na anatomii!

  Své ano si zde 25. května řekli absolventi naší fakulty, jedná se tak o první svatbu v

  prostorách Anatomického ústavu. Blahopřejeme.
 • Máme novou profesorku

  Ve čtvrtek 20. června jmenoval ministr školství novou profesorku Petru Tesařovou z Onkologické kliniky. Gratulujeme!

 • Rozhovor: DNA ovlivňuje vývoj imunitních buněk


  Poslechněte si dvojrozhovor vědců z 1. LF UK – Biocev prof. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D., a Mgr. Tomáše Zikmunda pro Českou televizi. Celý rozhovor (od 33 minuty záznamu) naleznete ZDE. 

 • Máme již 1000 členů!

  Gratulujeme MUDr. Martinu Dibďákovi, který se stal tisícím členem a získává dárkový balíček. Dalším oceněným bude 1111. člen, tak neváhejte a registrujte se i vy. V září pro vás máme připraveno setkání absolventů s prohlídkou Psychiatrické kliniky a podzemních prostor pod Kateřinskou zahradou. Více zde
 • Hledáme 1000. člena!

  Počet členů Alumni klubu přesáhl 980 a 1000 je tak a dveřmi! Zaregistrujte se i vy a získejte pozvánky, informace a další výhody. Pro 1000. člena máme připravenou odměnu, tak neváhejte. Registrujte se zde.

 • Přednáška světového odborníka: M. R. Baumgartnera

  Nenechte si utéct přednášku světového odborníka M. R. Baumgartnera v rámci cyklu Novinky v biomedicínském výzkumu. Přednáška se koná dne 26. 6. 2019. Více zde.


 • Setkání klubu Alumni - prohlídka podzemí

  Srdečně zveme všechny absolventy na přátelské setkání 21. září 2019 od 14.00 v prostorách Psychiatrické kliniky a přilehlé zahrady. Těšit se můžete na bohatý program. 


  Zjistěte, co skrývají 3 patra podzemí pod Kateřinskou zahradou. Více zde.

 • Aktualizovaná nabídka benefitů!

  Pro členy klubu 15% sleva na zdravotnické oděvy Lavenda, 40% sleva do Švandova divadla, 30% sleva na všechny koncerty v Jazz clubu Reduta a další. Více zde.

 • WikiSkripta studenty učí medicínu i kritické myšlení

  Deset let, deset tisíc článků. Ve špičce návštěvnost až 55 000 za den. Rozhovor s MUDr. Martinem Vejražkou, zakladatelem Wikiskript.

   

 • Křeslo pro Fausta s Lubomírem Brabcem

  Křeslo pro Fa usta 30. 5. 2019 tentokrát navštíví český kytarový virtuóz Lubomír Brabec. 

 • Hlasujte, jaký absolventský klub chcete

  Zajímá nás, jaký Alumni klub byste chtěli právě vy. Hlasujte v krátké anketě a vyberte, jaké aktivity máme v rámci klubu realizovat. Díky vašim odpovědím budeme moci klub ještě více vylepšit. Anketu můžete vyplnit zde. Děkujeme

   


 • Cena Hlávkovy nadace pro naši absolventku

  MUDr. Hana Kolářová, Ph.D., získala Cenu Josefa Hlávky pro výjimečné  studenty a absolventy do 33 let věku. Absolventka  se zasadila o zřízení Národního centra pro pacienty s mitochondriálními neuropatiemi optiku.

   

   

   

 • Charitativní piknik

  Zveme vás na fakultní Piknik 9. 5. v zahradě Psychiatrické kliniky. Pestrým programem oslavíme 155 výročí Spolku mediků českých, dáme si děkanské selátko a další dobroty. Veškerý výdělek půjde organizaci Letní dům, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Více zde.

 • Muzejní noc na 1. LF

  6646

  Kromě prohlídek jsme  pro absolventy připravili již na 16:00 zajímavé přednášky a navíc drobný dárek. 

 • Výtěžek benefice pro Život 90

  Stejně jako v loňském roce i letos studentské spolky naší fakulty iniciovaly dobročinnou akci. Letos se vybíraly peníze pro neziskovou organizaci Život 90, která již 28 let nabízí široké spektrum služeb seniorům. Výtěžek z prodeje benefičního kalendáře a diáře činí úžasných 84 350 korun.

 • Křeslo pro Fausta s hemato(onko)logem Pavlem Klenerem

  Přijďte 25.  4. 2019 v 17.00 hodin do Fausťáku. Křeslo pro Fausta tentokrát navštíví hematoonkolog doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  Pořad moderuje Marie Retková.

 • Prof. Pařízek v České televizi na téma porodní domy

  V pořadu  Události komentáře hovořil o českém porodnictví a tématu porodní domy a nemocnice prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 

   

 • Do jakých oborů míří noví absolventi?

  Pamatujete si, do jakého oboru jste chtěli po škole zamířit a jaké obory byly nejpopulárnější mezi spolužáky? Zeptali jsme se 272 čerstvých absolventů, kam mají zamířeno oni. Podívejte se, jak odpovídali.

 • Máme nové profesory


  Jmenovací dekrety z rukou ministra školství Roberta Plagy převzali z 1. LF UK doc. Jaroslav Čermák, doc. Marie Korabečná, doc. Radoslav Matěj, doc. David Netuka, doc. Radek Ptáček a doc. Michal Zikán.

 • VFN má nového ředitele

  Novým ředitelem VFN se stal absolvent naší fakulty prof. David Feltl. Přinášíme vám rozhovor, kde se dozvíte, proč se chtěl stát ředitelem, jaké změny ve VFN chystá a mnoho dalšího.

 • Významné světové ocenění pro prof. Jana Plzáka

  Prof. Jan Plzák byl jmenován členem mezinárodní uzavřené společnosti COLARS, jejímiž členy se mohou stát pouze ORL lékaři s významným přínosem ve výzkumu. 
  .

   

   

   

 • Křeslo pro Fausta s profesorem egyptologie Miroslavem Vernerem

  6554Do pořadu Křeslo pro Fausta 28. března od 17:00 přijde profesor egyptologie Miroslav Verner. Akce se koná v akademicém klubu Fausťák.

 • Zlatá promoce pro absolventy 1969

  6542Po loňském velkém úspěchu se také letos 1. LF UK připojí ke Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů, které 13. dubna pořádá Univerzita Karlova. I tentokrát se budou moci absolventi z revolučního roku 1969 – pro mnohé zcela zásadního nejen ve studijním životě – zúčastnit Zlaté promoce, tedy slavnostního obřadu k výročí padesáti let od absolutoria, který se uskuteční v Karolinu.

 • TZ_ÚVN ZAKOUPILA NOVÝ PŘÍSTROJ K LÉČBĚ NÁDORŮ CNS

  6537V pátek 11. ledna 2019 byla podepsána kupní smlouva na pořízení stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN Praha. Přístroj umožňuje moderní komplexní péči o pacienty s nádory centrální nervové soustavy (mozku, míchy a přilehlých struktur).

 • Výzva pro absolventy 1990!

  7666Hledáme absolventy 1. lékařské fakulty UK, promočního ročníku 1990, a to z důvodu setkání po 30 letech od promoce. 

 • Jak relaxuje prof. David Sedmera?

  7023

  Anatom a vědec rád poznává nová místa po celém světě, v současnosti jsou však jeho relaxem dvě pravidelné aktivity - cyklistika a Aikido. 

 • 131. reprezentační ples mediků

  651411. 1. 2019 se uskuteční 131. REPREZENTAČNÍ PLES MEDIKŮ. Tak jak je zvykem bude místem konání Palác Žofín na Slovanském ostrově. Zváni jsou všichni příznivci 1. LF UK.

 • Nová fakultní trička

  6517Od začátku prosince jsme si pro vás připravili novinku v podobě fakultních triček, která můžete zakoupit hned ve 4 různých variantách na našem e-shopu. 

 • Setkání členů Alumni 1. LF UK

  6434V sobotu 27. října ožil Purkyňův, Hlavův a Fyziologický ústav setkáním členů klubu Alumni 1. LF UK, kterých na Albertov dorazilo okolo pětatřiceti – a to z různých koutů republiky. Ačkoli by se mohlo zdát, že účast nebyla tak hojná, všichni příchozí vytvořili přátelskou, milou a inspirativní atmosféru. Zkrátka perfektní sobotní odpoledne!

   

   

 • Benefiční kalendář a diář 2019

  6313Po loňském úspěšném benefičním projektu ve prospěch neziskovky Cesta domů se studentské spolky naší fakulty rozhodly iniciovat další dobročinnou akci. Tentokrát chtějí upozornit na problematiku seniorů, často a neprávem opomíjenou součást naší populace. Podpora tak letos poputuje neziskové organizaci Život 90.

 • 28. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“

  6342Ve středu 24. října se v kostele sv. Apolináře uskutečnil 28. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. A kdo přijít nemohl, může se podívat na náš fotoreport.

 • 12. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku

  6289Srdečně Vás zveme na 12. ročník Letní školy statistických metod, která se uskuteční od 27. do 31. 8. 2018. Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů a navíc získáte odbornou konzultaci Vaší vlastní disertačky nebo Vašeho vlastního výzkumu přímo na místě.

 • Harmonogram festivalu

  6295Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice připravená ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, legionáři, sokolové, tanečníci, divadelníci a hudebníci. Večerní část bude patřit koncertům kapel The Tap Tap, Support Lesbiens a Zakázaný ovoce, muzikálovému pásmu herců z Divadla Na Fidlovačce nebo prvorepublikové tančírně.
 • Vyšlo nové číslo bulletinu Jednička

  629929. června vyšlo další číslo bulletinu Jednička!

  Dočtete se v něm mj.:
  * o boji s papírovými mlýny
  * rozhovor s vítězi 19. SVK
  * o stomatologické konferenci v Sharjah
  * postřehy z Jedničky na zkoušku
  * dobrá zpráva pro učitele LF
  * o nové asociaci studentů z Afriky

   

 • MEDialogy - Poruchy příjmu potravy v Čechách

  6341Vyvíjí se poruchy příjmu potravy (PPP) současně s vývojem moderní společnosti? Jsou dnes PPP běžnější než třeba před 20 lety? Jaké rodinné patologie či životní styl onemocnění ovlivňují? Lze PPP předcházet? Má smysl začít s plošnou prevencí či edukací třeba už na základních školách? A co by měla prevence zahrnovat? Která vědeckovýzkumná témata jsou v současnosti aktuální a kterým se věnují odborníci na 1. LF UK?


   

 • Kongres SOMED 2018

  Zveme Vás na mezinárodní kongres SOMED - The Society for Microbial Ecology and Disease – Gut microbiota in health and disease, který se uskuteční ve dnech 18. – 19. června 2018 v Budapešti.

 • Festival první republika

  6290Vezměte děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba domácí mazlíčky a pomozte nám uspořádat skvělou narozeninovou oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká v sobotu 15. září 2018 nejen nádherný výhled, ale i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky.

  Vstup pro všechny bez rozdílu věku zdarma :) Těšíme se na vás!

   

 • Přednáška Anatomy in National Socialist Germany – Politics, Science, Ethics and Legacies

  5838Anatomický ústav 1. LF UK, Česká anatomická společnost, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. si vás dovolují srdečně pozvat na přednášku Sabine Hildebrandt, MD. - Anatomy in National Socialist Germany – Politics, Science, Ethics and Legacies, která se uskuteční 19. března 2018 v 15.30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK (U Nemocnice 3, Praha 2).

 • Nedostatek učitelů medicíny v Čechách

  583627. března 2018 v 10.00
  Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
  Na Bojišti 3, Praha 2

  Nedostatek lékařů a nedostatek jejich pedagogů spolu velmi úzce souvisí. Jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, lékařské fakulty by již za rok nemusely být schopny pokrýt svými absolventy požadované lékařské úvazky tak, aby v České republice do budoucna nebylo narušeno poskytování zdravotní péče.
 • Českojazyčná specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

  5834“Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2018/2019 znovuotevření českojazyčné specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO. Studium je vedené v kombinované formě. Program je vhodný pro absolventy lékařských fakult, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v oblasti zdravotnického práva. Více informací lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ZDE.

 • Vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám

  5831Zveme Vás na vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám prof. MUDr. Ludmily Puzanové, DrSc., prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc., a prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc.
  Akce se koná pod záštitou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., ve středu 4. dubna 2018 v 15.30 hodin v Anatomickém ústavu (U Nemocnice 3, Praha 2).

 • Zlatá promoce pro absolventy 1968

  5934V sobotu 21. dubna se uskutečnila Zlatá promoce absolventů 1. LF UK, kteří po padesáti letech přišli zavzpomínat na svá školní léta. Děkujeme a těšíme se za rok na absolventský ročník 1969!

 • Centrum lékařských simulací 1. LF UK

  5830Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech. Proto i 1. lékařská fakulta UK vybudovala unikátní Centrum lékařských simulací (SIM centrum), které je umístěno v budově Fyziologického ústavu na Albertově a jenž patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice.

 • Reportáž ze 130. reprezentačního plesu mediků

  57685. ledna 2018 se v Paláci Žofín uskutečnil jubilejní 130. reprezentační ples mediků. K poslechu a tanci hráli a zpívali Orchestr Karla Vlacha, Dixieland 1. LF UK, Josef Laufer, Žlutý pes, Melody boys a další. V rámci doprovodného programu byla připravena například světelná show Evolution, fotokoutek, videomapping a taneční lekce. Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na příští rok!

   

 • Jednička medicínských simulací

  5663Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci s protiteroristickou jednotkou PČR uspořádaly dne 29. 11. 2017 první ročník zážitkové výukové akce 1. lékařské fakulty UK Jednička medicínských simulací 2017.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu listopad 2017

  5638Srdečně Vás zveme na přednáškové dopoledne „Novinky v biomedicínském výzkumu“ s hostem fakulty Josefem T. Prchalem, které se koná ve středu 22. listopadu 2017 od 9.00 do 10.45 hodin ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí vlevo).

 • Děkujeme, že pomáháte!

  5643Studentské spolky 1. LF UK vytvořily nástěnný Benefiční kalendář, jehož cílem je poukázat na dobrovolnickou činnost našich studentů. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován neziskové organizaci Cesta domů na financování dětské paliativní péče. Zároveň si můžete přečíst o dobrovolnické činnosti svých kolegů.

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Karlem Pavelkou

  5780Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 25. ledna 2018 v Akademickém klubu 1. LF UK byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 • Program Akademického klubu na únor 2018

  5808Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít koncert Dixielandu přátel 1. LF UK a výstavu 13. KOMORA FOTOGRAFIE. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  5316Dne 1. listopadu 2017 se v Kostele svatého Apolináře uskuteční již 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Pod taktovkou sbormistra a dirigenta Marka Valáška Vám zahrají a zazpívají Piccolo Coro a Piccola orchestra. Těšit se můžete na Requiem, známé dílo W. A. Mozarta. Těšíme se na Vás!

 • Jednička na startu 2017. Nejen pro studenty, aneb podpořte dobrou věc!

  5306Rádi bychom Vás pozvali na Jedničku na startu, která se letos uskuteční v pátek 13. října 2017 od 13.00 hodin v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře. Tato tradiční událost změnila v tomto roce svůj koncept. Čeká Vás bohatý doprovodný program (hudební produkce, občerstvení, představení studentských spolků, sportovní aktivity) a součástí slavnosti bude i křest nového benefičního kalendáře, na kterém se podílely studentské spolky 1. LF UK. Výtěžek z jeho prodeje bude věnován organizaci Cesta domů na dětskou paliativní péči. Těšíme se na Vás!

 • Křeslo pro Fausta s Ing. Evou Soubustovou

  5293Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 21. září 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda tajemnice 1. LF UK Ing. Eva Soubustová.

 • Jednička bude i letos na dětském festivalu Kefír

  5295Zbavit děti strachu z „bílých plášťů“, seznámit je s nástroji, se kterými se běžně setkávají u lékaře, nebo je naučit komunikovat s panem doktorem. To je úkol zkušených studentů medicíny z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří pojedou 2. září 2017 na dětský festival Kefír. Přijeďte se za námi podívat!

 • Stěhování nádorů

  5262Američtí lékaři před několika týdny představili objev, který pravděpodobně přispěje k léčbě rakoviny – zjistili, že pokud zablokují dvě látky, které podporují migraci nádorových buněk, mohou zabránit metastazování nádorů. Jenže čeští anatomové a přírodovědci mají na tento „objev“ patent již od roku 2012. Bohužel český patent je pro světovou vědu a průmysl na okraji zájmu.

 • Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo 30. 6. 2017 v rámci ŘO OP VVV výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ s dobou řešení 2018–2022. Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

 • Dějiny tetování až do současnosti

  5263O tetování od nejstarších období až do současnosti s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc. ZDE

  Studio 6 - ČT/20. 7. 2017

   

 • Jak léčit seniory? Lékaři přišli s novým systémem

  5264Lékaři vytvořili systém komplexního zhodnocení pacientů nad 80 let, který pomůže určit jejich prognózu. Zároveň usnadní rozhodnutí, jakou léčbu nasadit a zda pacientovi prospěje nebo jeho stav už neovlivní. ZDE

  ČT24/20. 7. 2017

   

 • Zemřel profesor Jiří Mazánek

  52491. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Čest jeho památce!

 • Přednáška "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého"

  5067Medicína není jen ordinace v ambulanci nebo péče o pacienta, ale také věda, která posouvá současné medicínské poznatky, postupy a léčbu dál. Ne každý si uvědomuje, že právě anatomie je oblastí řady atraktivních vědeckých témat a biomedicínského výzkumu.

 • Pomůže léčbě poruch příjmu potravy reforma psychiatrie?

  5036Proč počet lidí se závažnými poruchami příjmu potravy roste? Který gen je za anorexii odpovědný? Jakou roli při poruchách příjmu potravy hrají emoční centra v mozku? A pomůže psychiatrická reforma v léčbě těchto pacientek?

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Ivanem Landorem

  5081V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2017 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, bude hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda přednosta Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

 • Křeslo pro Fausta s muzikologem Jiřím Tichotou

  5020Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 25. května 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda muzikolog a entomolog doktor Jiří Tichota.

 • Program Akademického klubu na červen 2017

  5007Zveme Vás k účasti na červnových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s profesorem Ivanem Landorem, který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 29. 6. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu fotografií s názvem Žijeme s Vámi. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Muzejní noc na Jedničce No. 3

  51761. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se letos již potřetí připojila k Pražské muzejní noci. V sobotu 10. 6. 2017 tak otevřela od 19.00 do 01.00 své dva běžně veřejnosti nepřístupné objekty – Anatomické muzeum v budově Anatomického ústavu 1. LF UK a Stomatologické muzeum v budově děkanátu 1. LF UK.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - duben

  47851. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové dopoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 5. dubna od 14.15 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - 20. duben

  47861. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové odpoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 20. dubna od 12.45 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • 25. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  4775Srdečně Vás zveme na 25. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“, pořádaný 1. lékařskou fakultou ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (ul. Ke Karlovu, Praha 2).

 • Ve zdravé Praze zdravý zub

  4777Zveme Vás dne 18. dubna od 9.00 do 17. 00 na Palacké náměstí, kde se uskuteční studentská akce s názvem Ve zdravé Praze zdravý zub. Studenti zubního lékařství, ozbrojeni kartáčky a znalostmi, kráčí opět do ulic, aby pomohli vyvracet mýty a polopravdy o ústní hygieně.

 • Křeslo pro Fausta s Janem Vodňanským

  4756Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 30. března 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda spisovatel a herec Jan Vodňanský.

 • Setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského

  4751Srdečně Vás zveme na setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského, které se uskuteční dne 30. 3. 2017 v 15.30 ve Velké posluchárně Anatomického ústavu. Na setkání je třeba se přihlásit na ondrej.nanka@lf1.cuni.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina

    4747It is our pleasure to announce the 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 22-23 April 2016 in Lodz, Poland. Please visit our website (www.jpm.umed.pl) and join our facebook event (https://www.facebook.com/events/1649225565382814/) for more information. The deadline for abstract submission is 27th of March.

 • Letní rekreace zaměstnanců UK 2017

  4721Dne 1. 2. 2017 jsme zahájili přihlašování zaměstnanců na letní rekreace ve Výcvikových střediscích UK (VS Albeř, VS Dobronice a VS Horní Poříčí). Tímto můžete využít jeden z benefitů určený zaměstnancům UK a jejich rodinným příslušníkům a strávit dovolenou v krásné přírodě jižních Čech.

   

 • Program Akademického klubu na únor 2017

  4677Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s prof. MUDr. Petrem Broulíkem, DrSc., který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 23. 2. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu Dagmar Hartmannové MŮJ SVĚT V OBRAZECH. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Uskutečnila se Zlatá promoce pro absolventy 1967

  4815V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnila v Karolinu Zlatá promoce pro absolventy 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství). Do talárů se oblékli pan profesor Mazánek, který provázel slovy celou ceremonii, paní profesorka Papežová, profesorka Nevšímalová, doc. Vrablík, doc. Kohoutová, MUDr. Piecha. Pana děkana zastoupila paní profesorka Dušková. Jsme velmi rádi, že se události a setkání zúčastnili nejenom absolventi, ale i jejich rodiny a všichni si tak mohli připomenout důležitý životní okamžik.

 • Švandovo divadlo v dubnu

  4771 Nabízíme Vám zvýhodněné vstupné do Švandova divadla na duben 2017.

 • 150. výročí narození prof. MUDr. Alfreda Kohna

  4498Zveme všechny zájemce o životní osudy prof. Kohna a jeho souputníků na přednáškové odpoledne, které se uskuteční 22. 2. v 15.30 hod. v Malé posluchárně Anatomického ústavu, U Nemocnice 3.

 • Kdo chybí víc než lékaři? Jejich učitelé

  4570Nedostatek lékařů je v Česku dlouhodobý problém. Podle České lékařské komory by mohlo pomoct, kdyby se navýšila kapacita lékařských fakult. To ale podle děkana 1. lékařské fakulty Aleksiho Šeda není tak jednoduché. Školám totiž chybí jak vyučující, tak peníze.

  Lidové noviny/4. 1. 2017

   

 • PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ

  4487UNIVERZITA KARLOVA si Vás dovoluje pozvat na setkání u kulatého stolu na téma PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ, které se uskuteční v úterý 13. prosince 2016 v 17.00 hodin Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36. Vstup volný!

 • V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků

  4499V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků v Paláci Žofín. Zatančit jste si mohli například při Orchestru Karla Vlacha, Dixielandu přátel 1. LF UK, dále vystoupil Roman Vojtek, Yo-Yo Band, Radka Fišarová a další. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se příští rok na jubilejní 130. ples mediků!

 • CENOU ARNOŠTA Z PARDUBIC BYLI OCENĚNI VYNIKAJÍCÍ VYUČUJÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ POČINY

  4466Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

 • Praha, místo kde byl proveden první císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě?

  4477Císařský řez je v současné době nejčastější porodnickou operací sloužící k vybavení plodu. Jedná se pravděpodobně i o nejfrekventovanější abdominální operaci vůbec. V některých zemích pomocí císařského řezu přichází na svět každé čtvrté, nebo dokonce třetí dítě. Dnes rutinní chirurgický zákrok má ovšem svůj velmi dlouhý a poměrně dramatický vývoj, opředený mnohými mýty a pověstmi. Přečtěte si celý článek pana docenta Antonína Pařízka spolu s odkazem na citaci v The New Yourk Times!

 • Sobotní ALUMNI setkání ve znamení degustace, prohlídek a příjemné atmosféry

  4291V sobotu 10. září 2016 se v prostorách Muzea Policie ČR konalo již druhé setkání absolventů 1. lékařské fakulty UK. Příjemné odpoledne zahájil pan děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a MUDr. Jana Mašková. Na programu byla prohlídka Kliniky adiktologie, kostela Ke Karlovu a promítání filmu NA SEVER OD SLUNCE. Zakončení se neslo ve znamení degustace francouzských vín a bohatého rautu s hudebním doprovodem. 

 • Kravata úspěch ve vědě nedělá

  3706Jeho životní krédo zní carpe diem – užívej dne. Má rád motorky a motorkářství, aktivně se věnuje izraelskému bojovému umění krav maga, kdysi dávno hrál na klavír a pořád se prý na něco těší. Jako vědec působil v několika tuzemských i zahraničních institucích a koncem dubna byl podruhé zvolen do funkce děkana 1. lékařské fakulty UK. Profesor Aleksi Šedo, lékař a biochemik, který se věnuje experimentální onkologii.

 • Vědecko-výzkumné centrum BIOCEV zahájilo provoz. Pracovat v něm bude až 600 vědců a studentů

  3693Unikátní vakcína pro léčbu infekčních onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti rakovině, nebo revoluční objev organismu bez mitochondrií neboli „buněčných elektráren“. I takové jsou aktuální výsledky vědeckých týmů z centra BIOCEV. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace byl dnes oficiálně zahájen jeho plný provoz.

 • Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

  63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 • Věda na UK: Petra Lišková a objev genu způsobující vadu oční rohovky

  63047Docentka Petra Lišková pracuje jako oční lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici a přednáší na 1. lékařské fakultě UK. Petra Lišková byla součástí týmu z Ústavu dědičných metabolických poruch, kterému se podařilo objevit nový gen způsobující těžkou vadu oční rohovky - zadní polymorfní dystrofii. Tým pracoval pod vedením doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., doc. MUDr. Petry Liškové, MD, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., ve spolupráci s britským týmem z University College London. Objev, který vědci učinili, umožní mimo jiné mnohem jednodušší stanovení diagnózy tohoto onemocnění a v budoucnosti možná i jeho cílenou léčbu.

 • Nová mikina v prodeji!

  3696Přichystali jsme pro Vás v eshopu novou mikinu! Tentokrát jsme zvolili tmavší a praktičtější tmavě šedou barvu. Mikina je unisex a máme velikosti L, XL. Materiál je tvořen z 80% bavlny a 20% polyesteru. Objednávejte buď na eshopu ZDE nebo přímo v pokladně děkanátu!

 • Trénink na simulátorech je zásadní pro výuku lékařů

  2886Unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku studentů lékařství a příbuzných oborů slavnostně otevřela 6. dubna 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pracoviště, jež 1. LF UK po roce pilotního provozu rozšířila do nynější podoby, je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Ročně jím projde více než 700 studentů fakulty.

 • Slavnostní otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování

  1572Za účasti významných hostů bylo na naší fakultě 9. února 2016 slavnostně otevřeno Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které bude sloužit k výzkumu malých laboratorních zvířat. Novému centru požehnal a popřál úspěchy jeden z nejvzácnějších hostů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pozvání děkana prof. Šeda přijali rovněž rektor UK profesor Tomáš Zima, náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech a mnoho dalších hostů nejen z akademické obce.

 • Na Novoměstské radnici se uskutečnilo první slavnostní setkání absolventů 1. LF UK

  1086Na Novoměstské radnici se v sobotu 23. ledna 2016 uskutečnilo první setkání absolventů 1. LF UK. Před touto slavnostní událostí měli naši Alumni možnost navštívit hned několik budov (Stomatologické muzeum, Anatomický ústav a Purkyňův ústav), kde mohli zavzpomínat na svá studentská léta. Atmosféra byla nezapomenutelná! Již nyní se opět těšíme na další shledání.