Od poloviny ledna se hlaste na 21. SVK

Zpestřili jste si studium na naší fakultě spoluprací na vědeckém projektu a chtěli byste se podělit o své výsledky? Pak se nezapomeňte v novém roce přihlásit k aktivní účasti na Studentské vědecké konferenci (SVK) 1. LF UK, jejíž 21. ročník proběhne 19. května 2020 v prostorách Purkyňova ústavu. Cílem konference je sdružit pregraduální i postgraduální studenty se zájmem o vědu v jeden den na jednom místě a umožnit jim sdílet vědecké poznatky a zkušenosti.

7053

Už zhruba od poloviny ledna se můžete na konferenci hlásit a své abstrakty i s přihláškou zasílat prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději však do 13. března 2020. Abstrakty nejlépe hodnocené odbornou komisí vědeckých pracovníků fakulty budou spolu s preferencemi autora přijaty k přednášce nebo posterové prezentaci. 

Vítězní studenti získají finanční i věcné ceny. Pokud si tedy chcete vyzkoušet prezentaci výsledků své práce před kolegy z různých oborů, potkat zajímavé a talentované lidi nebo si prostě zvednout sebevědomí, tak neváhejte a hlaste se! :) A pokud jste se ještě pro žádný vědecký projekt nenadchli, přijďte alespoň podpořit své spolužáky a poslechnout si, čemu zajímavému se věnují. Třeba se necháte inspirovat!

red