Významné světové ocenění pro prof. Jana Plzáka

6574Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. Jan Plzák byl přijat do Collegium Oto–Rhino–Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS). Jedná se o uzavřenou odbornou společnost založenou v roce 1926, jejímiž členy se mohou na základě doporučení a následného komplikovaného schvalovacího procesu stát ORL lékaři s významným přínosem ve výzkumu. Společnost má necelých 500 členů, dominují zástupci USA.