Páteřní chirurgie vrací zraněné zpět do života

Také by vás bavilo pomáhat pacientům s těžkými poraněními páteře či míchy vrátit se do normálního života? Pak právě na naší fakultě máte jedinečnou možnost nahlédnout do tajů páteřní chirurgie – a to prostřednictvím Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, která takto zraněným poskytuje špičkovou péči nejen na tuzemské úrovni. Za vše ostatně hovoří i uvedená kazuistika mladého muže.

8448

Poranění páteře zaujímají asi 3 % všech úrazů, přibližně 150 pacientů ročně pak současně utrpí také poranění míchy. To představuje i v dnešní době závažný medicínský a psychosociální problém, který vyžaduje dlouhou a nákladnou léčbu, na níž se podílí několik medicínských oborů. Pacienti jsou koncentrováni do center, která jsou specializována na řešení závažných postižení páteře vyžadujících chirurgickou léčbu a v případě poškození míchy i následnou specializovanou rehabilitaci. Jedním z takových pracovišť je i naše Klinika spondylochirurgie. Ustanovena byla 1. 1. 2016 jako společné pracoviště 1. LF UK a FN Motol na základech tamního Oddělení spondylochirurgie. To vzniklo v roce 2002 a postupně se zařadilo mezi přední spondylochirurgická centra v naší zemi. V mnoha aspektech, jako jsou počet, spektrum a závažnost výkonů, je v současné době na prvním místě ČR. Již několik let je na pracovišti prováděno ročně kolem 1400 operačních výkonů na páteři ve všech věkových kategoriích včetně nejmenších dětí (akutní zlomeniny páteře a řešení jejich následků, nádory primární a sekundární, degenerativní postižení, zánětlivá onemocnění, vrozené a získané deformity páteře). Podle databáze spondylochirurgických výkonů České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP bylo oddělení hodnoceno nejvyšším počtem bodů v klasifikaci tuzemských center. 

Jedním z nosných programů je chirurgická léčba nejzávažnějších traumat páteře a koncentrace pacientů z celé republiky. Motolské pracoviště ošetřuje až 25 % všech operovaných úrazů páteře v ČR. V péči o takto zraněné klinika úzce spolupracuje se Spinální jednotkou FN Motol, která je jedním ze čtyř pracovišť svého druhu v naší zemi. 


Rychlá dekomprese nervů a stabilizace páteře 

Ani současná medicína se svými možnostmi nedokáže vyléčit všechny jedince s poraněním míchy, aby byli schopni se vrátit do původního života. Zhruba třetina z nich je po komplexní péči schopna samostatné mobility a zbývající dvě třetiny jsou po zbytek života odkázáni na invalidní vozík. Zatím nejefektivnějším aspektem, který zvyšuje šanci pacientů na návrat do plnohodnotného fungování, je co nejrychlejší provedení chirurgického zákroku, který spočívá v dekompresi nervových struktur a stabilizaci páteře. Schopnost české páteřní chirurgie – a nejen naší Kliniky spondylochirurgie – dostat nemocného se závažným poraněním páteře a míchy na operační sál do maximálně 6 hodin zásadně pozitivně ovlivňuje chirurgický zákrok a má příznivý vliv na další vývoj jeho zdravotního stavu.


8449

Kazuistika z Cirk La Putyka

 Jedním z takových pacientů byl v březnu roku 2018 pětadvacetiletý Oldřich P., akrobatický rigger a technik novocirkusového souboru Cirk La Putyka, který při provádění revize závěsných bodů pro akrobatické šály utrpěl poranění páteře pádem z výše 4,5 metru. Na Urgentní příjem FN Motol byl převezen pro kruté bolesti hrudní páteře, nehybnost dolních končetin a poruchu svěračů. Provedeno bylo CT vyšetření s nálezem zlomeniny v oblasti desátého hrudního obratle a významnou kompresí míchy. Do 3 hodin od úrazu byl po nezbytné přípravě převezen na operační sál, kde byla provedena výše zmíněná dekompresní a stabilizační operace zlomeného desátého hrudního obratle. Již následující den po výkonu se začala objevovat hybnost dolních končetin. Nemocný následně absolvoval doplňující přední operaci, při které mu bylo nahrazeno rozdrcené obratlové tělo titanovou klecí, a dále 5týdenní rehabilitaci na Spinální jednotce FN Motol. 

Po pěti týdnech od úrazu byl propuštěn domů, chodící o berlích, schopen samostatného života a připraven na rehabilitace. V prosinci, tedy devět měsíců po úrazu, jsme od pacienta dostali fotografii, jak surfuje na Srí Lance. Mezi Oldřichem a jeho ošetřujícím lékařem vzniklo přátelství a občas si společně zajdou na pivo. Ne každý má ale takové štěstí a odejde domů po svých. Příběh Oldřicha je však důvodem, proč máme naši páteřní chirurgii tak rádi. 

Jan Kryl, primář Kliniky spondylochirurgie

8450