Přejeme vše nejlepší k narozeninám!

doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc.

Narodila se 6. 3. 1930 v Praze, kde maturovala na Reálném gymnáziu v Praze XII, Na Smetance v r. 1949. Promovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1955. Po promoci pracovala dva roky na Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty v Praze. V r. 1957 přešla na Dětskou kliniku této fakulty. V r. 1968 zde obhájila titul kandidáta věd v oboru pediatrie. V r. 1959 složila I. atestaci a v r. 1970 II. atestaci z pediatrie, v r. 1988 další atestaci z gastroenterologie. 

Po nucené přestávce se stala až v r. 1991 docentkou Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde pracovala více než 45 let, tj. do r. 2002.

Stala se specialistkou v oboru dětské gastroenterologie. Přednesla nesčetně odborných přednášek studentům lékařství, lékařům i laikům. Publikovala desítky původních prací v českých odborných časopisech a také v zahraničí. Je spoluautorkou monografie Dorostové lékařství (A.Rubin a spol., Avicenum, Praha 1988) a monografie Infekce Helicobacter pylori (M. Sedláčková a kol., Maxdorf, 1996). 

Je členkou celosvětové pediatrické pracovní skupiny, která se zabývá problematikou infekce Helicobacter pylori u dětí (Paediatrie Task Force on Helicobacter pylori Infection) při Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu. 

8347

Foto: pametnaroda.cz

Celý životní příběh docentky Miluše Sedláčkové můžete nalézt na: https://www.pametnaroda.cz/cs/sedlackova-milose-1930