Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

Číslo výzvy: 02_16_027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo 30. 6. 2017 v rámci ŘO OP VVV výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ s dobou řešení 2018–2022. Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Klíčovou aktivitou jsou:

· Příjezdy do ČR: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR nebo pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR

 

  • Výjezdy z ČR: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů a seniorů v zahraničí
  • Podpůrná aktivita: podpora rodiny výzkumného pracovníka

Délka mobility se musí pohybovat v rozmezí minimálně 6 měsíců a maximálně 24 měsíců. Pro výjezdy z ČR je stanovena povinná návratová fáze.

Do 26. července 2017 máme povinnost se závazně přihlásit do projektu a sdělit závazně počet osob a orientační náklad.

K závazné přihlášce prosíme zaslat:

  • Jméno a příjmení výzkumného pracovníka
  • Délka pobytu
  • Země mobility, název instituce

K 18. srpnu 2017 je třeba zaslat konkrétní návrhy příjezdů a výjezdů vědeckých pracovníků ve formuláři „Kalkulačka mobilit“.

Termín předložení projektu: 30. září 2017

Finanční limit 1. LF: 9 337 143 Kč, spoluúčast 5 %

Pokud máte o výzvu zájem, kontaktujte prosím Oddělení strategického rozvoje, Ing. Vojtěcha Malinu (vojtech.malina@lf1.cuni.cz).

Podmínky k výběru výzkumného pracovníka zde (strana 15–19).

Informace jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-1

Kalkulačka mobilit: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam