MŠMT ocenilo zaměstnance 1. LF UK za výuku na dálku

Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole letos MŠMT vzhledem k aktuální epidemii covid-19 zaměřilo na příklady dobré praxe výuky na dálku. 

Mezi oceněnými vysokoškolskými pedagogy, kteří se dokázali se současnou situací velmi dobře vypořádat, jsou také vedoucí Oddělení výpočetní techniky a pedagog Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., a odborný asistent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a člen kolegia děkana MUDr. Martin Vejražka, kteří založili portál WikiSkripta, v němž do tvorby vzdělávacích materiálů zapojují i studenty. Inovativní vzdělávání studentů tímto způsobem podle ministerstva zlepšuje motivaci posluchačů k učení. 

Gratulujeme!