Týden oslav 17. listopadu

Letošní rok je jubilejní – slavíme 30 let od Sametové revoluce v roce 1989, 50 let od násilně potlačené demonstrace proti okupaci Sovětských vojsk v roce 1969 a také 80 let od úmrtí našeho studenta Jana Opletala, který byl postřelen při studentských demonstracích v roce 1939. Přijďte navštívit některé akce pořádané naší fakultou na počest těchto významných událostí, lidské statečnosti a odvahy, kterou v minulosti prokazovali pedagogové, zaměstnanci a také studenti.

1. LF UK:

* 11. 11. – 13. 12. mezi 8.00–18.00 výstava revolučních fotografií autora Přemysla Hněvkovského, Purkyňův ústav, Albertov 4

* 13. 11. od 12.00 přednáška k osudům Jana Opletala, posluchárna I. chirurgické kliniky VFN,
U Nemocnice 2

* 14. 11. od 19.30 koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova, mj. zazní Pražské Te Deum 1989 (P. Eben), kostel sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí

6973