Zlatá promoce budí emoce

Téměř šedesát absolventů 1. LF UK se v sobotu 23. dubna sešlo ve velké aule Karolina, aby si po padesáti letech od promoce zopakovali jedinečný okamžik slavnostního zakončení studia medicíny. Lékaři a lékařky se i tentokrát sjeli nejen z České republiky, ale z celého světa, aby potkali své bývalé spolužáky a zavzpomínali na dobu, kterou shodně označují jako absolutně bezstarostnou. 1. LF UK pro své absolventy přichystala po skončení ceremoniálu přípitek se stávajícími pedagogy a s děkanem fakulty prof. Martinem Vokurkou, který zde v neformální atmosféře všem poděkoval za významný přínos jejich dosavadní práce a připil všem na zdraví.

9628   9625  9626  9627