Je úžasné přispět svou prací do moře vědomostí

I přes stávající náročné podmínky se do letošního 22. ročníku Studentské vědecké konference 1. LF UK přihlásilo 109 mladých vědců se svými pracemi. Pre- i postgraduální studenti za podpory svých školitelů soutěžili v kategorii přednáška nebo poster a také diváci volili v anketě nejlepší studentskou práci. Online verze konference letos přinesla všem nové výzvy, studenti nahrávali ozvučené přednášky, členové hodnotících komisí i diváci mohli sledovat a diskutovat o příspěvcích na platformě Moodle. Soutěžící znovu ocenili možnost vyzkoušet si prezentaci svých výsledků, pilovali techniku projevu a zároveň mohli nahlédnout pod ruce svých kolegů. SVK mimo jiné opět ukázala, jak širokému spektru vědeckých témat se studenti a jejich školitelé na Jedničce společně věnují.

8753 

Vítězům SVK jsme položili následující otázky: 

1. Co vám vědecká práce dává, co vás na ní baví? 

 2. V čem byla vaše vítězná práce náročná a co vás naučila? 

3. Proč jste se do SVK přihlásili? 

4. Letošní onlinová forma konference byla výjimečná, co jste si z ní odnesli? 

5. Cítíte teď na stupních vítězů motivaci pro další práci ve vědě?

 

Iva Hammerbauerová, 4. ročník, Přírodovědecká fakulta UK 

1. místo v kategorii pregraduální přednáška za práci Molecular characterization and zoonotic potential of parasitic protist Giardia intestinalis populations from pets. Školitelka: RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN 

1. Vědě se plánuji věnovat už od dětství, a jsem ráda, že tomu tak teď je. Vědecká práce je sice náročná a někdy se zdá, že nikam nevede, ale neměnila bych ji. Je to taková detektivní činnost a odkrývání neznámého, ať se člověk věnuje něčemu průlomovému, nebo něčemu, co na první pohled tak zásadně nevypadá. Každý objev a popis našeho světa alespoň kapkou přispívá do moře vědomostí, které je budováno už tisíce let, a je úžasné, mít možnost také přispět. 

2. Náročná byla především práce s velkým množstvím vzorků a dat, a kromě různých laboratorních metod jsem se určitě naučila pořádně si vést laboratorní deník a záznamy o práci. Člověku to nemusí hned dojít, ale po dvou letech práce si nebude pamatovat specifika experimentů, které dělal na začátku, takže je zásadní si všechno psát! 

3. Ještě jsem na konferenci nebyla a moc jsem si to chtěla vyzkoušet, jednak abych viděla, jak to na konferencích chodí, a pak také, abych si ještě před obhajobou vyzkoušela prezentaci dat, která jsou součástí mé diplomové práce. Bohužel jsem kvůli situaci v minulém roce nemohla své výsledky prezentovat jinde, tak jsem ráda, že SVK proběhla, i když v online formě. 

4. Každopádně jsem se naučila nahrávat ozvučené prezentace! Musím říct, že online konference byla moc hezká, na příspěvky se každý mohl podívat ve svém volném čase, a líbilo se mi, jak probíhala diskuze vlastně u všech příspěvků najednou. Doufám, že i po skončení epidemie budou některé tyto vlastnosti využívány na dalších konferencích. 

5. Ano, určitě mě toto ocenění povzbudilo. Když se člověk nějakému výzkumu věnuje dlouho, často pak začne pochybovat o tom, jestli za tu dobu vůbec něco dokázal, jestli jeho výsledky k něčemu jsou. A někdy potřebuju právě nějaký vnější podnět, nemusí to být zrovna cena, který mi připomene, že mám co ukázat a že to vlastně je zajímavé i pro ostatní. 

 Bc. Eva Zábrodská, 2. ročník, Přírodovědecká fakulta UK 

sdílené 1. a 2. místo v kategorii pregraduální poster za práci Perzistence a funkčnost akcesorních atrioventrikulárních drah ve vývoji kuřecího srdce Školitelka: MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK 

1. Na vědecké práci mě baví její pestrost. Stále mám možnost učit se nové věci a zlepšovat se. Výzkum je tvůrčí proces, který umožňuje aplikaci různých přístupů. Můžeme tak získávat unikátní výsledky, které mohou být klinicky významné. 

2. Práce byla náročná především na trpělivost. Bylo nutné projít spoustu dat. Následně se výsledky zpracují do jednoho grafu. Dokud člověk nezpracovává svoje data, neumí si podle mě úplně představit, kolik práce se může skrývat například za jediným sloupcem v grafu. 

 3. Umět dobře prezentovat výzkum je významnou součástí vědecké činnosti. Špatně prezentovaný dobrý výzkum ztrácí na hodnotě. Práce celého týmu, který na tématu spolupracuje, tak může přijít vniveč. Studentská konference je proto ideální příležitostí k nasbírání zkušeností. Jsem ráda, že jsem prezentaci nepokazila a výsledky, které jsme s kolegy získali, tak mohly být oceněny. 

4. Překvapila mě především různorodost, s jakou si účastnící poradili se zadáním. U spousty přednášek jsem si říkala, že autor zvolil velice hezký přístup, který by mě ani nenapadl. I přes složité podmínky tak vznikla spousta vynikajících přednášek a posterů. 5. Každé ocenění za odvedenou práci je hezké a tak trochu nakopne. Mně ale především motivuje spolupráce s mojí skvělou školitelkou, paní doktorkou Veronikou Olejníčkovou. Velice ochotně mi se vším pomáhá a je pro mě velikým vzorem. 

Bc. Aneta Perglerová, 2. ročník, Přírodovědecká fakulta UK 

sdílené 1. a 2. místo v kategorii pregraduální poster za práci Genotyping of metronidazole- -treatment refractory Giardia intestinalis samples from patients with giardiasis Školitelka: RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN 

1. Líbí se mi představa, že některý z mých výsledků může přispět k objevení něčeho, co by bylo možné aplikovat v praxi a případně i někomu pomoci. 

2. Začátky mojí práce pro mě byly náročnější, šlo o mou první opravdovou práci v laboratoři, pokud nepočítám pár praktik během bakalářského studia. Ale práce je občas těžší i dnes. Stává se, že mi některé výsledky nevychází podle mých očekávání a je potřeba práci opakovat, to v začátcích snižovalo víru v moje schopnosti. Chtěla bych poděkovat mojí školitelce a kolegům v laboratoři, kteří mi vždy ochotně radí, pokud se potýkám s nějakým problémem. Práce mě naučila nevzdat se a více si věřit. 

3. Zúčastnit se SVK mi navrhla moje školitelka, sama bych neměla odvahu se přihlásit. Jsem ráda, že jsem se mohla podělit o své výsledky s ostatními a zároveň se seznámit se škálou témat, na kterých pracují ostatní studenti na 1. LF UK. 

4. Organizace online formy konference se mi líbila. Oceňuji platformu Moodle, kde byly postery a přednášky umístěny, a především možnost se k nim vrátit i po skončení konference. Vytváření mé prezentace k posteru mi dalo celkem zabrat, protože shrnout postup a výsledky mé práce do dvou minut, bylo výzvou. Právě časový limit mě donutil přemýšlet o tom, jak srozumitelně a krátce někoho seznámit s svou prací. 

 5. To, že jsem se umístila, mi dodalo sebevědomí v mé práci a zároveň mě to velmi motivuje v jejím pokračování. Jsem ráda, že má práce obstála mezi ostatními zajímavými příspěvky, které byly představeny. O svém dalším pokračování ve vědě po dokončení magisterského studia si nejsem jistá, zatím bych ráda pracovala v diagnostické laboratoři. 

Michaela Švrdlíková, MSc, 1. ročník DPS, 1. LF UK 

1. místo v kategorii postgraduální poster za práci Proteomická analýza jako nástroj identifikace klíčových bílkovin spojených se vznikem a rozvojem feochromocytomu a paragangliomu Školitel: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., Biocev 

1. Na vědecké práci mě baví její různorodost a také to, že lze pracovat s lidmi z vícero odvětví. Stále se můžu učit novým věcem a zdokonalovat se. Zkrátka nikdy se nenudím. 

2. Určitě mě naučila, že je potřeba mít velkou dávku odhodlání a trpělivosti během experimentů a že když něco nevychází, tak se nehroutí svět – musím se vrátit o několik kroků zpět a zkusit daný problém vyřešit jinak. Práce na mém projektu mě velmi baví a neustále se učím novým věcem. 

3. Přihlásila jsem se, abych mohla představit svůj projekt a podělit se o výsledky s dalšími studenty. Také mě zajímalo, čemu se studenti z jiných výzkumných skupin věnují. 

4. Letošní konference mi ukázala, jak se lidi dokážou přizpůsobit téměř čemukoliv a že i v této nelehké době bylo možno najít cestu, jak udělat velmi zajímavou konferenci. Odnesla jsem si důkaz, že když se chce, tak všechno jde! 

5. Motivaci určitě cítím, výhra mi ukázala, že tvrdá práce má smysl, a je pro mě impulsem pro další rozvíjení a posouvání mého projektu. 

MUDr. Václav Heřman, 3. ročník DPS, 1. LF UK 1

1. místo v kategorii postgraduální přednáška za práci PDK1 – a new promising target in lymphoma Školitel: MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D., Biocev 

1. Vědecká práce do určité míry uspokojuje mou zvědavost. Pracuji také jako lékař na hematoonkologii, proto chci co nejlépe porozumět nemocem, které vidím u pacientů. Práce v laboratoři nádorové biologie lymfomů mi dává šanci pochopit, proč pacienti někdy na léčbu odpovídají, a jindy ne. Zajímá mě, jak nádorové buňky reagují na své okolí a čím jsou zranitelné. Zároveň se hematologie jako obor rozvíjí opravdu velmi rychle, takže člověk musí chtě nechtě vědu trochu sledovat, aby si udržel přehled o současných terapeutických možnostech. 

2. Práce s buněčnými kulturami mě všeobecně naučila trpělivosti. Možná i troše stoicismu. Jakmile totiž člověk zahájí nějaký experiment, už vlastně jen čeká. Pokud třeba uděláte chybu, většinou na ní přijdete až za několik dnů při měření či vyhodnocování dat. A už to nejde nijak opravit, musíte pokus opakovat. Občas je to skutečně zkouška vůle. 

3. Na našem pracovišti je zvykem hlásit se do SVK každý rok a představit výsledky své práce na fakultní úrovni. Člověk si zároveň zlepšuje techniku projevu, zdokonaluje se v tom, jak sestavit přednášku, poster, jak co nejlépe prezentovat své výsledky. 

4. Je skvělé, že konference proběhla alespoň v nějaké podobě, ale můj nejoblíbenější formát to asi není. Chybí mi společenská rovina akce a zpětná vazba od posluchačů. A co jsem si z ní odnesl? No přeci první cenu… 

5. Z mého pohledu nejsou motivací pomyslné stupně vítězů, ale to, že děláte něco, co vás baví. Proto je jakékoli ocenění vlastně jen třešničkou na dortu. klu Gratulujeme všem dalším oceněným a všem ostatním studentům, kteří věnovali svůj čas, píli a úsilí a zapojili se do 22. ročníku SVK  

  8754