Medialogy - vzácná onemocnění

Čtrnáctý díl dialogu o celospolečenských medicínských tématech na 1. LF UK – MEDialogy – bude tentokrát věnován oblasti vzácných onemocnění, jejich léčbě, kvalitě života pacientů, vývoji nových léčebných metod a výuce této oblasti na fakultě. 

Těšíme se na setkání 19. listopadu od 10.00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Hosty budou děkan prof. Aleksi Šedo, přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství doc. Tomáš Honzík, prof. Jan Michalík za Centrum provázení, předsedkyně ČAVO Bc. Anna Arellanesová, MUDr. Kateřina Kopečková z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a také maminka dětského pacienta. 

Přijďte si nás poslechnout. Přijďte se nás zeptat. A pošlete to dál. 

7004