Czech
Czech English
Search
fb youtube

Křeslo pro Fausta s profesorem Karlem Pavelkou

Program ke stažení ZDE

Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 25. ledna 2018 v Akademickém klubu 1. LF UK byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Profesor Pavelka se narodil v roce 1954 v Praze. Poté, co v roce 1980 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství (současnou 1. LF UK), se jeho oborem stala nejprve interna a následně revmatologie. V roce 1992 byl v oboru habilitován, profesorem se stává v roce 2000.

5780

Od roku 1991 působí jako ředitel Revmatologického ústavu v Praze. Dále je také přednostou Revmatologické kliniky 1. LF UK a přednostou Subkatedry revmatologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V současné době je vědeckým sekretářem České revmatologické společnosti ČLS JEP, dříve jejím dlouholetým předsedou a generálním sekretářem Evropské ligy proti revmatizmu (EULAR).

Je členem Vědecké rady 1. LF UK, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělá- vání ve zdravotnictví a redakčních rad deseti odborných časopisů. Je autorem a spoluautorem 20 monografií, celkem 650 publikací, 12 000 citací, jeho H index je 43. Je řešitelem šesti grantových projektů, v oboru školí pět Ph.D. studentů.

Za svou práci v oboru získal řadu ocenění. Byl mu udělena Senátní cena za nejlepší zdravotnickou publikaci, Cena rektora za nejlepší publikaci či Cena J. E. Purkyně za nejlepší publikaci. Je čestným členem společnosti J. E. Purkyně, EULAR a dalších čtyř mezinárodních společností.

Mezi jeho zájmy patří sport – aktivně i pasivně, cestování, kultura a vaření. Má pět dětí a čtyři vnoučata.