ZLATÁ PROMOCE

Zlatá promoce lékařů, kteří na 1. LF UK promovali před padesáti lety, je už roky považována za jednu z nejzajímavějších akcí. Lékařky a lékaři znovu zasednou ve velké aule Karolina, kde před padesáti lety řekli své „spondeo ac polliceor“, připomenou si dobu svých životních i odborných začátků, setkají se s představiteli Univerzity Karlovy, s vedením a pedagogy 1. lékařské fakulty, a především se svými spolužáky, kolegy a přáteli.

9275

Velmi si našich absolventů ceníme a jsme hrdí, že pro ně může fakulta tuto slavnost na univerzitní půdě uspořádat.

Srdečně zveme všechny absolventy daného absolventského roku, aby si připomněli jeden z nejvýznamnějších okamžiků jejich života.

Po skončení promoce tradičně připravujeme slavnostní přípitek ve Velké zasedací místnosti, kde mají účastníci možnost setkat se blíže s ostatními absolventy svého ročníku a se zástupci současného vedení fakulty. Na místě je k dispozici fotografka a je možné si udělat vzpomínkové fotografie.

Blíží se výročí Vašeho absolutoria? Sledujte naše stránky, přihlaste se a nezapomeňte si přijít s rodinou a přáteli, užít tento slavnostní okamžik.

 


odkazy:

Zlatá promoce 1967

Zlatá promoce 1968

Zlatá promoce 1969

Zlatá Promoce 1970/1971

Projev děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc.
Absolventský projev doc. PhDr. MUDr. Kamila Kaliny, CSc. 

Video:  Zlatá promoce absolventů z let 1970 a 1971 - YouTube

Zlatá Promoce 1972fotogalerie: 

Zlatá promoce 2022


Fotogalerie z předchozích ročníků Zlatých promocí najdete ZDE