Promovali znovu, po padesáti letech

9302

Ve velké aule Karolina se v sobotu 2. října sešli absolventi 1. LF UK, kteří zde své spondeo ac polliceor pronesli před padesáti, respektive jednapadesáti lety. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo více než šest desítek lékařek a lékařů a jejich blízkých. „Prožili jste složitá období a velké společenské změny. Byli jste však svědky obrovského rozmachu medicíny, jejíž vývoj se právě za vašeho působení nebývale zrychlil. Museli jste se neustále učit, tak jak je to medicínské profesi vlastní. Zároveň jste učili ostatní. Jste součástí úžasného řetězu medicíny, jejího poznávání, sdílení a rozvíjení. Děkuji vám, že jste svou profesí obohatili řadu lidí, že jste do svého okolí vnesli moudrost, lásku, obětavost a trpělivost,“ řekl ve svém projevu absolventům děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka. 

 klu


Ohlasy účastníků:

9305

MUDr. Alena Beková,
gynekologie a gynekologická prevence 

Moc se mi tu dnes líbilo a projev děkana prof. Vokurky, byl pro nás všechny dojemný. Já dosud pracuji, celý život jsem v oboru působila, a to pod vedením úžasného profesora Kaňky, který mě vše naučil. Když vzpomínám na svoje začátky, vidím, že každý začátek je stejně těžký. Po promoci přijdou lékaři naprosto nezkušení, sice s diplomem, ale teprve život je naučí, jak řešit všechny problémy, které teprve v nemocnici vidí. Teprve tam zjistí, co všechno medicína obnáší, co všechno neumí a budou se teprve během svého profesního života muset naučit.
9304MUDr. Václav Drahoňovský,
chirurgie 

Dnes jsem uronil slzu. Od svých učitelů jsem toho hodně dostal a poté jsem předával znalosti z medcíny mladým kolegům. Protože ještě stále trochu pracuji, mám mladé lékaře kolem sebe a mám z nich radost. Vnímám to stejně, jak to v krásném proslovu za absolventy řekl kolega doc. Kalina: „Musím uznat, že moji nástupci už toho dnes umí víc než já.“ 

9306


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA,
fyziologie a patologická fyziologie 

Mladým lékařům bych přála hodně elánu a radost z povolání, které budou dělat. Aby si vybrali to, co je těší, co není jejich zaměstnání, ale jejich povolání a poslání. Po svém absolutoriu jsem se celý život věnovala vědě a zkoumání řady medicínských aspektů, ale praktická medicína je základ a tam je potřeba dobrých mladých lékařů.