Uskutečnila se Zlatá promoce pro absolventy 1967

V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnila v Karolinu Zlatá promoce pro absolventy 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství). Do talárů se oblékli pan profesor Mazánek, který provázel slovy celou ceremonii, paní profesorka Papežová, profesorka Nevšímalová, doc. Vrablík, doc. Kohoutová, MUDr. Piecha. Pana děkana zastoupila paní profesorka Dušková. 

4816

Jsme velmi rádi, že se události a setkání zúčastnili nejenom absolventi, ale i jejich rodiny a všichni si tak mohli připomenout důležitý životní okamžik.

Z ohlasů absolventů:

Věra Kaftanová a Radka Pavlousková, Praha, praktické lékařky

Setkání pro absolventy 1. lékařské fakulty tady na univerzitní půdě bylo úplně perfektní, důstojné a dojemné. Velmi si ceníme krásného přístupu lékařské fakulty, že se na organizaci Zlaté promoce podílela. Setkaly jsme se tady se spoustou spolužáků a těšíme se na další absolventská setkání - už plánujeme, že příště to bude při diamantové promoci.

Alfréd Pavlík, Praha

Posledních 25 let svého profesního života jsem strávil v Kuvajtu na lékařské fakultě, kde jsem přednášel neurovědy. Měl jsem tedy k akademickému světu stále blízko. Vrátit se na chvíli do doby, kdy jsme promovali, a potkat se spolužáky po 50 letech, bylo moc milé. Škoda jen, že nepřišlo víc kolegů, kteří o akci také věděli. Přesto jsme si ji všichni velmi užili.

Více fotografií naleznete na www. flickr.com nebo ve fotogalerii