Zlatá promoce pro absolventy 1968

V sobotu 21. dubna se uskutečnila Zlatá promoce absolventů 1. LF UK, kteří po padesáti letech přišli zavzpomínat na svá školní léta. Děkujeme a těšíme se za rok na absolventský ročník 1969!

5935