Prague ICU poskytuje bezplatné vzdělávání v kardiologii a intenzivní péči

Hlavní náplní nové onlinové vzdělávací platformy jsou edukační videa natáčená přímo na oddělení intenzivní péče, která krok po kroku popisují, jak metodologicky správně provádět vybrané invazivní a intervenční výkony. Je připravena už více než dvacítka videomanuálů, další budou následovat.

9892

Návštěvníci se již nyní mohou seznámit s tím, jak správně zavádět cévní vstupy pod ultrazvukem, jak provádět pleurální punkci či ultrazvuk plic nebo jak zavádět mechanické srdeční podpory. Tato sekce je doplněna také o užitečné přednášky obsahující nejaktuálnější informace o vybrané problematice akutní péče (kontinuální hemodialýza, nutrice, krevní deriváty na JIP atd.).
Druhou součástí Prague ICU je EKG akademie. Tato online učebnice elektrokardiografie obsahuje více než 80 klinických diagnóz rozdělených od A do Z. Každá EKG diagnóza je nejdříve detailně vysvětlena (klasifikace, příčiny, klinické příznaky atd.), pak následují EKG ukázky s popisem. Součástí je nově také interaktivní EKG kvíz!
Třetí hlavní součástí je ECHO akademie, ve které mohou studenti najít stovky videí a obrázků, včetně „up-to-date“ vzdělávacích materiálů.

9893

Na Prague ICU mohou dále čtenáři najít sekci Clinical cases a ICU School. Sekce Clinical cases je tvořena řadou klinických interaktivních případů založených na videosmyčkách ze zobrazovacích metod a invazivních vyšetření, které doprovází detailní popis diagnostiky a léčby daného onemocnění. ICU School pak obsahuje v daných podkategoriích ilustrativní a edukativní obrázky, shrnující informace o dané intenzivistické problematice.
Platforma je během výuky českých i zahraničních studentů pátého ročníku 1. LF UK hojně využívána. Nejčastěji je aplikována při výuce EKG křivek či základů echokardiografie a také při základním představení invazivních výkonů prováděných na odděleních intenzivní péče.

9894

Základnou Prague ICU je webová stránka www.pragueicu.com a sociální sítě: Facebook (www.facebook.com/PragueICU) a Twitter (www.twitter.com/PragueICU), kam je několikrát týdně přidáván užitečný vzdělávací obsah (nové studie, klinické případy atd).

Michal Pazderník,II. interní klinika – klinika kardiologie
a angiologie 1. LF UK a VFN,
garant výuky studentů medicíny 1. LF UK
na Klinice kardiologie IKEM