Karlovka Online

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že webové stránky www.karlovkaonline.cz, kde naleznete návody a metodiky na distanční zkoušení, ale také informace o aktuálních školeních (nejenom) k distanční výuce, je nově k dispozici také v anglické verzi.

8693

Dále si Vás Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí (!!! Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu https://cuni.cz/UK-8434.html):

Centrum celoživotního vzdělávání UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

26.05.2021

Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí. Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně".

Odbor zahraničních vztahů UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Krátké jméno naší země - podceňovaná součást moderní české státnosti

18.05.2021

První odborná vzdělávací přednáška v rámci Odboru zahraničních vztahů RUK na téma mezinárodního označení našeho státu jako "Czechia". Pojem má stále mnoho odpůrců, kterým přijde umělý, vynucený a nesprávně zvolený - je tomu ovšem skutečně tak? Více vám sdělí Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty.

Ústřední knihovna UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Autorské právo a e-learning

04.05.2021

Autorské právo – základní otázky – užití oprávněné – smlouvy – zákonné licence – užití cizích děl při vlastní přednášce či jiné výuce – využití vlastní přednášky jinými – kolektivní správa práv ve vztahu k výuce – prezenční x distanční výuka – neoprávněné užití – legislativa – judikatura – diskuse nad aktuálními problémy.

Jak oživit online kurz II.

18.05.2021

Online přednáška resp. webinář bude věnován didaktickým i technologickým možnostem jak udělat online vzdělávání atraktivnější a efektivnější. Dozvíte se jak kombinovat synchrónní a asynchrónní formy online vzdělávaní, jak zapojit online sociálni učení, jaké aplikace jsou k dispozici a jak to všechno zakomponovat do stávajících online kurzů. Na webináři bude také prostor ptát se a řešit konkretní situace a problémy z vaší online vzdělávací praxe.

Jak podporovat open science: série školení pro technicko-administrativní pracovníky

25. 5., 27. 5., 8. 6. a 10. 6. 2021

Série přednášek věnovaných tématům open science z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu v souvislosti s otevřeným přístupem k vědeckým informacím, respektive podporou vědy a výzkumu na UK.

Alternativní metriky a open peer-review

03.06.2021

Pro českou vědecko-výzkumnou sféru jsou alternativní metriky (altmetrics) a open peer-review velkou neznámou. Dosud není přímo jasné, jak by měla probíhat jejich implementace například v otevřeném publikování nebo dokonce při hodnocení veřejného dopadu. Online přednáška se bude věnovat těmto souvislostem a základním nástrojům.

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání

10.06.2021

Chcete se dozvědět více o otevřených zdrojích, které zejména po covidové pandemii přináší revoluci do světa digitálních technologií a studijních materiálů; o tom jak je využívat, rozpoznávat jejich kvalitu, popř. je rovnou vytvářet? Jaké jsou nejlepší otevřené učebnice na světě a kde je najdete? Proč se o Wikipedii zajímají i tajné služby a editují ji roboti? V rámci workshopu budou představeny a shrnuty hlavní metodické poznatky týkající se výzkumného projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Po prezentaci a diskuzi si účastníci budou moci vyzkoušet také tvorbu vlastních OER (např. v rámci metodického portálu).

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

seminář bude vypsán v případě zájmu

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na UK. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Turnitin v distančním vzdělávání

seminář bude vypsán v případě zájmu

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Školení se zaměřuje na praktické aspekty používání aplikace v distančním vzdělávání a je určeno pro stávající uživatele Turnitinu a Moodle z řad akademických pracovníků, kteří se s aplikacemi již měli možnost dříve seznámit a znají jejich základní funkcionalitu a ovládání.

Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo taky ve vzdělávacím portálu UK. Centrum celoživotního vzdělávání, Ústřední knihovnu i Centrum pro podporu e-learningu naleznete také na facebookových stránkách.

Sdílíme také nabídku dalších vzdělávacích akcí na UK:

Jazykové centrum, Filozofická fakulta UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Angličtina. Online workshop tvůrčího psaní

21. - 23. 5. 2021

Kurz nabízený v rámci celoživotního vzdělávání je určen studentům, akademikům i veřejnosti s dobrou znalostí angličtiny (minimálně na úrovni B2). Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu.

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

AKCE

DATUM

ANOTACE

Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

21.05.2021

Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí.

EUROAGEISM H2020 project events, May 2021

3. 5. - 7. 5. 2021

The 3rd EUROAGEISM H2020 Training school (TS) will bring together Early Stage Researchers (ESRs), senior researchers, experts from different scientific and practical fields and policy makers from different policy organizations, namely the World Health Organisation, United Nations´ Economic Commission of Europe, Age platform Europe, Centre for Economic Analysis in Poland, European Centre for Social Welfare Policy and Research in Austria, National Institute of Health & Science on Ageing in Italy and Technology Centre of the Czech Academy of Science in the Czech Republic. Participants will discuss current issues related to ageing of the population in different parts of Europe and other countries, problems arising from demographic changes in the healthcare and socioeconomic areas and perspectives of ageing in Europe and other countries in future decades. They will discuss also future ways how to combat discrimination of older adults and ageist practices in different sectors and fields.

S přáním hezkého dne,

Tým CCŽV a tým ÚKUK