Máme nové přednosty

Do čela Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN byl jmenován doc. Jan Bláha, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek, IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN prof. Radan Brůha, Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN doc. Martin Šín, Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce prof. Jiří Chomiak a Pediatrické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. Martin Magner. Rozhovor se všemi přednosty si budete moci přečíst v novém čísle Jedničky, které vyjde v půlce října.