Adiktologové varují před nedostatečnou prevencí ve školách

Ve školách v době podzimní výuky na dálku ubylo prevence proti rizikovému chování, jako je kyberšikana či závislost na hraní počítačových her. Vyplývá to ze studie Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covidu-19, kterou vypracovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN.

8609 

Studie, která vznikla ve spolupráci s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování a Katedrou psychologie Pedagogické fakulty UK, vyhodnotila průzkum z listopadu 2020, kam se zapojilo 1778 základních a středních škol v Česku. 


V online prostředí jsou podmínky pro prevenci horší 

Výsledky průzkumu ukázaly, že preventivní aktivity dělala na podzim méně než polovina škol a ty, které preventivní programy prováděly, se málo věnovaly problematice závislosti na digitálních hrách či na internetu a téměř vůbec ne internetovou pornografií. V neprospěch škol hraje také fakt, že instituce nemají šanci náznaky a samotné problémy na distanční výuce zachytit tak dobře jako v době prezenční docházky. Pokud už školy nějakou formu prevence do onlinové výuky zařadily, šlo spíše o prevenci duševních problémů a ochranu před infekčními nemocemi, kyberšikanu a kyberbezpečnost. Nedostatečnou pozornost naopak věnovaly závislostem na počítačových hrách, internetu a sociálních sítích a prakticky vůbec žádnou sledování onlinové pornografie nebo onlinovému gamblingu. „To vnímáme jako problematické vzhledem k tomu, kolik času v současné situaci dospívající na internetu tráví, navíc i v dopoledních hodinách, tedy často bez možnosti přímého dohledu rodičů,“ řekl vedoucí studie doc. Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie 1. LF UK. 


Negativní dopady už po dvou hodinách 

Odborníci očekávají, že děti a studenti si problémy přinesou i do normálního období prezenční výuky. Úkolem je nyní informovat metodiky školní prevence a učitele, že taková situace pravděpodobně nastane a školy a jejich pedagogicko-psychologické poradny se na to budou muset kapacitně připravit. Teprve poté přijde zdlouhavá fáze pomoci. 

Podle přednosty Kliniky adiktologie prof. Michala Miovského je zřejmé, že výskyt rizikových jevů naroste. Už víc než dvě hodiny strávené na internetu podle něj mohou mít na děti negativní dopady. „To, že si naše děti z tohoto období odnesou veliký problém, to je něco, s čím budeme pracovat další roky.“ 


Pomoci může SEPA 

Autoři studie proto doporučili, aby si učitelé i při výuce na dálku našli čas jak na preventivní programy, tak i na skupinovou práci ve třídě a aktivity zaměřené na rodiče. Sběr dat do studie probíhal prostřednictvím onlinového Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), který je dlouhodobě vyvíjený jako součást národní koncepce prevence rizikového chování u dětí na českých školách. SEPA pomáhá tuzemským školám nastavit, evidovat a průběžně vyhodnocovat preventivní programy, které školy zajišťují pro všechny typy rizikového chování. „Námi vytvořený systém SEPA je stále více využíván také pro koordinaci školské prevence na krajské i národní úrovni a stává se formujícím článkem národní koncepce školské prevence rizikového chování,“ doplnil prof. Miovský. 

red