Jak archiváři ÚVI pečují o historický knižní fond 1. LF UK

Dílčí sbírky se nacházejí na půdě řady pracovišť 1. LF UK, ovšem největší část nejstaršího knižního fondu fakulty patří Ústavu dějin lékařství. Obsahuje rukopisy a tištěné knihy různých vazeb a formátů vzniklé do roku 1800. Sbírka dvou a půl tisíc svazků je uložena ve speciální trezorové místnosti s konstantní teplotou a vlhkostí, v bezprašném prostředí bez přístupu UV záření. Průběžně se zaznamenává jak obsah svazků, tak jejich aktuální fyzický stav. Právě jeho zhodnocení je úkolem restaurátora.8518Odborné péči o historický fond se věnují odborníci Ústavu vědeckých informací (ÚVI), a to teprve několik posledních let. Za tu dobu ale kvalita uskladnění těchto knih dosáhla mezinárodně doporučovaných standardů a unikátní svazky díky soustavnému restaurování leckdy doslova vstávají z popela. Třebaže se infrastruktura potřebná pro péči o sbírky 1. LF UK musela vybudovat od začátku, mnoho jedinečných kusů už bylo zachráněno před jinak neodvratnou zkázou. 

Co se špinavou vzácnou knihou? 

Historické svazky nelze udržovat stejně snadno jako nové knihy. Nejprve se jednotlivé knihy mechanicky čistí od prachu a jiných nečistot, jež se na nich ukládaly stovky let. Každou prolistujeme a vyhodnotíme její kondici. Při podezření, že je papír zkřehlý, změříme jeho kyselost dotykovým pH metrem. Kyselý zkřehlý papír totiž ztrácí své mechanické vlastnosti, silně degraduje a po čase se rozpadá na prach. Míra kyselosti je důležitým faktorem při rozhodování o restaurování a nových podmínkách uložení svazku. 

A dál? Konzervace 

Po očištění vazeb a zjištění celkové kondice knihy je prvním krokem rozhodnutí o výrobě konzervačního pouzdra na míru. To restaurátorka zhotoví z alkalických lepenek povrchově upravených proti usazování prachu. Používá se na knihy s hodnotou 5 pH a nižší, dále na knihy poškozené různými defekty: od vytržených bloků z vazeb a uvolněných desek přes svazky poškozené požáry či velkou vodou až k měkkým vazbám či deformovaným deskám. Pouzdra se ale využívají také pro vzácné zdobené vazby, rukopisy a prvotisky. 

Jedovaté knihy 

K zajímavostem fondu patří dvě barokní vazby přetřené svinibrodskou zelení. Na základě objevu v univerzitní knihovně v Odense, kde restaurátoři odhalili vysokou koncentraci arzenu v těchto typech vazeb, jsme i my provedli stěry, které následně vyhodnotila laboratoř Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK. Výsledky přítomnost tohoto prvku potvrdily a pro knihy byly vyrobeny speciální krabice, které chrání knihy před odíráním, a tím i brání uvolňování arzenu na sousední svazky. Zároveň slouží i jako ochrana pro badatele, kteří mohou knihou listovat, aniž by ji z krabice museli vyjmout. 

Jakou péči které knize věnovat? 

Některé knihy již byly restaurovány celkově, u jiných jsme přistoupili jen k drobnějším konzervačním zásahům. Vše záleží na stavu konkrétního exempláře a výjimečnosti díla. Cílem uložení historických tisků v tomto fondu, stejně jako konzervační a restaurátorské práce s jednotlivými knihami, je prodloužit jejich život pro další generace. Kniha, která byla po většinu stovek let své existence ponechána svému osudu, se nyní i při šetrné manipulaci rozpadá pod rukama a vyžaduje řadu odborných zásahů. Starým vzácným knihám je důležité věnovat náležitou péči a jejich stav průběžně monitorovat. 

Irena Brunnhoferová, Markéta Ivánková, ÚVI

  8519