Open Access Week

Tradiční mezinárodní akce „Open Access Week“ (http://www.openaccessweek.org/) na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu proběhne v týdnu od 21. do 27. října 2019.

Letošní téma zní „Open for Whom? Equity in Open Knowledge.“ Do propagace se zapojuje řada institucí České republiky, mezi kterými nechybí Univerzita Karlova. Podrobnosti o naplánovaných akcích naleznete na webu http://openaccess.cz/open-access-week/.

Zahájení: 21. 10. 2019, 8:00
Ukončení: 27. 10. 2019, 18:00

6986