Technologická špička s vysoce erudovanými zdravotníky

9285Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současnosti špičkovým pracovištěm, které nabízí široké spektrum diagnostických vyšetření a intervenčních zákroků vaskulárních i nevaskulárních. Přístrojové vybavení, míra digitalizace a rozsah nabízených vyšetření reflektuje rychlý technologický vývoj v radiologii. Stejný, ne-li větší význam mají pro kliniku týmy pracovníků na vysoké odborné a lidské úrovni.

 V posledních čtyřech letech prošla klinika rozsáhlou rekonstrukcí a přístrojovým dovybavením centrálního pracoviště kliniky v areálu VFN. Vedle moderního zázemí pro personál kliniky vznikla nová seminární místnost pro výuku mediků a prostory pro instalaci nové magnetické rezonance a dalšího CT. Oba přístroje jsou vybaveny nejmodernějšími špičkovými technologiemi. Magnetická rezonance Philips Ingenia Elition 3T nabízí výjimečnou kvalitu obrazů a významné zkrácení času vyšetření. Nadstandardní vybavení přístroje cívkami dovolí vyšetřit jakoukoliv část těla včetně těch nejmenších kloubů na rukou a nohou, na druhé straně přístroj umožňuje celotělové vyšetření. Pacienty určitě potěší samotné prostředí a vybavení vyšetřovny, která nabízí vizuální zážitky. V případě CT jde o nejrychlejší a nejvýkonnější dvojzdrojový přístroj na trhu SOMATOM Force Siemens. Přístroj je využíván k rutinnímu zobrazování, specializovaným kardiologickým vyšetřením i navigovaným výkonům pod CT kontrolou.


Široký záběr vzdělávání 

Radiodiagnostická klinika je považována za jedno z nejvýznamnějších vzdělávacích center ve svém oboru v České republice. Zajišťuje pregraduální výuku radiologie pro všeobecné lékařství, stomatologii i pro bakalářské obory. Dále zde probíhá postgraduální výuka v celé šíři oborů radiologie a zobrazovacích metod včetně intervenční radiologie. Lékaři kliniky přednášejí na vzdělávacích akcích pro radiology i pro lékaře jiných oborů, a to v tuzemsku i zahraničí. 

Vysoká citovanost pracoviště 

Na klinice probíhá bohatá výzkumná činnost ve spolupráci s lékaři a vědeckými pracovníky z ostatních klinik a ústavů naší fakulty, ale také z dalších lékařských i nelékařských fakult, včetně spolupráce mezinárodní. Pracoviště magnetické rezonance se spolu s lékaři neurologické kliniky zaměřuje na výzkum v oblasti roztroušené sklerózy, zejména na možnosti MR předvídat klinický vývoj onemocnění. Další výzkum probíhá v oblastech onkogynekologie, kardiologie, urologie, hematologie, radiační ochrany a dalších. V citovanosti vědeckých prací patří klinika mezi nejlepší radiologická pracoviště v ČR. Rozvoj vědy a výzkumu je na klinice spjat s doktorským studijním programem Zobrazovací metody v lékařství, který je společný 1. a 2. lékařské fakultě UK a který klinika dlouhodobě vede. 

Andrea Burgetová,
přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN 


Klinika v číslech: 

• Dle WOS přes 1000 citací ročně
• 4 CT přístroje
• 3 přístroje magnetické rezonance (2× 3T, 1× 1,5T)
• 1 angiografická linka
• 5 moderních rentgenových přístrojů s přímou digitalizací,
• 5 ultrazvuků
• Mamografické přístroje pro 2D i 3D zobrazení s možností stereotakticky navigované biopsie a lokalizace nehmatných nádor