Přednáška profesora H. G. KRÄUSSLICHA

 Přijměte pozvání na přednášku profesora Hanse Georga Kräusslicha na téma

Maturation and early replication of HIV,
kterou přednese dne 4. 10. 2021 ve 14.00 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty UK, Na Bojišti 3.


Profesor Hans Georg Kräusslich, děkan Lékařské fakulty Ruprechto-Karlovy univerzity v Heidelbergu a jeden z nejvýznamnějších evropských virologů, převezme dne 6. 10. 2021 čestnou vědeckou hodnost honoris causa lékařských věd.
https://www.lf1.cuni.cz/slavnostnimu-udeleni-cestne-vedeckee-hodnosti-doktora-honoris-causa-lekarskych-ved