Americký pohled na diabetes

Prof. George Grunberger přináší na 1. LF UK americký pohled na diabetes 

9385

Významný odborník v oblasti diabetologie prof. George Grunberger působí v USA jako profesor vnitřního lékařství na Waynově státní lékařské univerzitě a Oaklandské univerzitě Williama Beaumonta. Je členem řady expertních panelů a má za sebou bohatou výzkumnou a publikační činnost. Od roku 2014 je také hostujícím profesorem na 1. LF UK. Podílí se na výuce studentů 5. ročníku všeobecného lékařství, dává přednášky zaměřené na patofyziologii a farmakoterapii diabetu. Jeho americký pohled na tuto problematiku je velmi pozitivně hodnocený. 

Dále přednáší pro postgraduální studenty – Novinky v biomedicínském výzkumu, přednášel v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů například i v IKEM a řadě dalších akademických institucí a zdravotnických zařízeních s afiliací 1. LF UK. Přednesl vyzvané přednášky na výročních kongresech České diabetologické společnosti v Luhačovicích (byl též jmenován čestným členem ČDS) a kongresu Technologie v diabetologii v Plzni. 

V rámci mezinárodní spolupráce diabetologické skupiny III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN publikoval prof. Grunberger v minulých dvou letech spolu s dalšími autory dvě publikace v časopise Diabetes Care, celosvětově nejprestižnějším časopisu v oboru diabetologie s IF 19.112.

Prof. Grunberger publikoval celkem přes 150 publikací, abstraktů a knižních kapitol. Ve svém výzkumu se zabývá problematikou diabetu a jeho komplikacemi a léčbou. V letech 2015–2016 byl prezidentem Americké asociace klinických endokrinologů. Je spolueditorem dvou mezinárodních diabetologických časopisů. 

red