LIFMAT 2021

KONFERENCE MODERNÍ TECHNOLOGIE V MEDICÍNĚ A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

91419

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás touto cestou pozval na první ročník konference LIFMAT 2021, na téma Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu. Vzhledem k současné situaci proběhne konference virtuálně.

Moderní technologie nám v posledních desítkách let usnadňují život. Nejprve nám život ulehčily, resp. díky nim jsme pohyb ze života postupně ubírali a nyní při intervencích životního stylu nám pomáhají pohyb zase navyšovat. Pod pojem telemedicína však kromě monitoringu různých biologických parametrů může patřit i poskytování služeb, uchovávání dat a jejich sdílení napříč jednotlivými segmenty ve zdravotnictví. To samozřejmě vyvolává otázky, které je třeba řešit. Současná demografická i epidemická situace však vyžaduje zvýšit efektivitu práce ve všech oborech medicíny, aby bylo možno poskytnout adekvátní péči co nejvíce pacientům.

Cílem této konference je propojit nejen odborníky, ale i nadšence z jednotlivých sektorů zdravotnictví, a spolu s partnery si vyměnit své zkušenosti a možná i navázat konkrétní spolupráce či společně formulovat další cíle a výzvy v této oblasti. Jsem velice rád, že se povedlo i v této poměrně složité době propojit nejen lékaře, ale i další odborníky jako psychology a nutriční terapeuty s partnery, kteří jsou s některými řešeními mnohem dále, a institucemi, které mají velký potenciál tuto oblast posunout do skutečné praxe.

Věříme, že LIFMAT naplní Vaše očekávání a stane se tak tradiční jarní konferencí, kde bude docházet k intenzivní komunikaci a která dá základ mnohým novým inovativním řešením.

 

Těšíme se na setkání, tentokrát virtuálně!

 

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Předseda programového a organizačního výboru

Více informací a REGISTRACE.

PDF k akci ke stažení ZDE.