Co přinesla Studie kolektivní imunity

  8431

Ve středu 6. května představily ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS ČR první výsledky Studie kolektivní imunity (SARS- -CoV2-CZ-Preval), jejímž hlavním cílem bylo zjistit prevalenci výskytu protilátek proti novému typu koronaviru – tj. jak velká část české populace se s infekcí COVID-19 již setkala a může mít vybudovanou imunitu. Jako jedna z akademických institucí se na organizaci studie podílela i naše fakulta a takřka stovka jejích studentských dobrovolníků koordinovaných týmem Dobro1lf. Mezi 26 549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo odhaleno 107 pozitivních na COVID-19. 

Ukázalo se tedy, že v české populaci je velmi nízký počet osob infikovaných virem SARS-CoV-2, pohybuje se v jednotkách promile až procent. Z předběžných výsledků také vyplývá, že mezi nakaženými je lidí bezpříznakových asi čtvrtina až třetina a s mírnými symptomy asi tři čtvrtiny. V kohortách osob, které se přišly nechat otestovat dobrovolně, byla v Brně zjištěna promořenost 0,22 %, v Praze pak 0,4 %, Litoměřicích 0,6 %, Olomouci 1,29 % a v Litovli či Uničově 3,33 %. V kohortě Českého statistického úřadu, který vybral reprezentativní vzorek populace, testy prokázaly až 1,48 % infikovaných v Praze, 1,87 % v Brně a 4 % v Olomouci. Mezi lidmi zvanými Akademií věd ČR bylo až 1,29 % pozitivních a IKEM (skupina chronicky nemocných) 0,63 %. 

„Celá studie má dva zásadní rozměry. Jednak poznání stavu epidemie v naší populaci a zároveň získání řady dalších poznatků o šíření a vlastnostech onemocnění COVID-19 na populační úrovni. Touto prací jsme se zařadili po bok dalších států, které namísto teoretických předpokladů hledají faktické odpovědi,“ uvedl děkan prof. Aleksi Šedo, spoluautor studie, a ocenil významnou pomoc našich studentů, kteří napomohli jejímu zdárnému průběhu. 

8432

Pohledem studenta 

„Během studie kolektivní imunity jsem pomáhal s prací v odběrovém stanu v Kateřinské zahradě. Celá akce pro mě byla skvělou zkušeností, za což vděčím především organizátorům a také našemu odběrovému týmu, díky kterému vše od začátku šlapalo jako švýcarské hodinky,“ uvedl Filip Medek, student 4. ročníku VL naší fakulty. Nejnáročnější chvíle podle něj přišly na samém počátku, kdy asi všechny překvapil úvodní nával zájemců o testování. „Avšak s pomocí dobrovolníků a systematického rozdělení práce jsme si s tím poradili relativně dobře. V dalších dnech už probíhalo vše hladce, každý jsme měli možnost vyzkoušet si různé funkce – od odběrů kapilární krve přes administrativu až po sdělování výsledků testů. Díky tomu byla každá směna svým způsobem jedinečná a vše probíhalo v rychlém tempu. Chtěl bych proto poděkovat celému týmu za příležitost a organizaci, bez níž by to nebylo vůbec možné,“ zhodnotil akci Filip. 

Velké poděkování patří všem ostatním studentům, kteří se do studie zapojili, jejich koordinátorům Davidu Kulišiakovi, Lukáši Panenkovi a Adamu Šubrtovi, a také velitelům jednotlivých odběrových stanů Báře Kubicové, Anně Kryštofové a Lilit Matevosjanové! 

jat