Ortopedická operativa na světové úrovni

I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol existuje již déle než 90 let a je nejstarší ortopedickou klinikou v České republice. Na vrcholové úrovni se věnuje ortopedickým a traumatologickým výkonům u dospělých. Tradičně se orientuje především na náhrady kloubů. Výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu zajišťuje pro pregraduální i postgraduální studenty. 

8757

Tým I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol se specializuje na operační léčbu onemocnění skeletu a traumat dospělých pacientů. Již od 70. let minulého století, tehdy ještě v budově v ulici Na Bojišti, se na klinice rozvinul program kloubních náhrad, nejprve kyčelního kloubu, v 80. letech pak kolenního a později i dalších kloubů. Rozšířila se i možnost implantovat zahraniční nejmodernější náhrady. Pro řešení komplikací v důsledku uvolnění či opotřebení náhrady byly zavedeny do klinické praxe moderní, tzv. revizní systémy, které pomohly řešit kostní defekty po selhání náhrad. A právě problematika reimplantací či implantací kloubních náhrad ve složitých anatomických podmínkách se stala a stále je jedním z hlavních profilů kliniky. 

Například program nejobtížnějších rekonstrukčních výkonů kyčelního kloubu s užitím modulárních implantátů dosahuje – pod vedením přednosty kliniky profesora Landora – mezinárodní úrovně.

Specializovaná ortopedická centra 

Od roku 2000 působí na klinice také multioborový tým lékařů kliniky, specialistů na polymery z AV ČR, specialistů na biomechaniku z ČVUT a odborníků v řadě dalších oborů, kteří se společně zaměřili na problematiku zvýšení životnosti kloubních náhrad. Každé zlepšení kvality artikulačních ploch je nejlepší prevencí případné reoperace. 

Tým byl a je řešitelem řady grantů a v roce 2016 převzal hlavní cenu TA ČR za výzkum nového polyetylenu UHMWPE pro kloubní náhrady. Na klinice se také podařilo vybudovat tým, který ve spolupráci s mikrobiology, specialisty na antibiotickou terapii, dokáže řešit problematiku infekčních komplikací kloubních náhrad. Lékaři se na klinice věnují také problematice kloubní náhrady ramenního kloubu a svou prací a výzkumem dokázali zásadně zlepšit funkční výsledky náhrady. Specialisté v této oblasti vytvořili výukové centrum pro ČR i další evropské státy. Zmínit je třeba i specializovaný tým zaměřený na rekonstrukční a traumatologickou operativu malých kloubů ruky a nohy či oblast onkochirurgie, kde je klinika jedním z referenčních pracovišť. Po celou dobu moderní éry kliniky probíhá také spolupráce s revmatology – revmatochirurgie je rovněž jedním z profilových oborů. V roce 2007 došlo ve FN Motol ke spojení oddělení traumatologie a I. ortopedické kliniky a vzniklo tak jedno ze dvou pražských traumacenter.

Výuka pregraduální i postgraduální

Klinika zajišťuje výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu na pregraduální i postgraduální úrovni. Lékaři kliniky vyučují v povinných kurzech studenty ve čtvrtém ročníku a ve volitelných kurzech ve třetím až šestém ročníku všeobecného lékařství. Zároveň zde probíhá předatestační příprava a lékaři kliniky rovněž působí jako školitelé doktorandů PGS. 

Klinika v číslech 

• 1 200 000 obyvatel ve spádové oblasti úrazového příjmu 

• 6 špičkově vybavených operačních sálů 

• 5 000 operačních výkonů ročně

• 50 000 ošetřených pacientů ročně 

• 54 lékařů, 7 profesorů, 3 docenti 

• 101 sester a 22 ostatních pracovník