Simuluj, jak jen můžeš!

8408
I ve škole se simulovat vyplácí! Řeč je samozřejmě o medicínských simulacích na Jedničce, tentokrát v režii naší Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve VFN. Vše začalo vcelku nenápadně v roce 2010, kdy toho času lékař kliniky a ZZS MUDr. Robert Pleskot založil volitelný předmět pro 12 studentů s názvem Urgentní medicína v simulacích (UMSIM).


Přítomní studenti velmi rychle pochopili, že zážitková výuka má neskutečný přínos. Vlastníma rukama stavěli simulované krvácení, resuscitovali, pracovali s defibrilátorem či zachraňovali skupinku lidí spadlých ze skály. Byli nuceni naučit se sahat na živé figuranty, přetáčet je, zaklánět jim hlavu, komunikovat s nimi, předvést určitou míru kreativity. A tak nechybělo dlouho a o tomto revolučním přístupu se dozvěděla široká populace studentstva.

Lektoři z řad studentů Postupem času začal být o předmět takový zájem, že jsme byli nuceni razantně zvýšit jeho kapacitu a po vzoru anatomie či histologie začali učit studentští lektoři. To s sebou neslo rozdělení předmětů z rodiny UMSIM na 3 samostatné kurzy: 

* UMSIM – na ulici (BLS) = učíme základní první pomoc bez vybavení; 

* UMSIM – lektorské techniky = učíme studenty, jak mají učit první pomoc a poskytnout zpětnou vazbu; 

* UMSIM – na příjmu (ALS) = za odměnu učíme lektory, aby si vyzkoušeli plnokrevné medicínské simulační scénáře kritických stavů na sofistikovaných figurínách a s použitím léků, přístrojů a resuscitační výbavy. 

Od roku 2014 využíváme k výuce díky MUDr. Mikuláši Mlčkovi prostor Centra medicínských simulací na Fyziologickém ústavu. Moc děkujeme! 

V předmětu lektorské techniky jsme zatím proškolili 135 lektorů první pomoci, mnoho z nich pak po studiích zamířilo do oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Základním kurzem BLS prošlo 692 studentů. Naše semináře patří tradičně k nejlépe hodnoceným volitelným předmětům na Jedničce. Snad i proto, že na jednoho učitele připadají maximálně 4 studenti. Individuálnost výuky je při simulacích zásadní.

Simulace nejen v Dobronicích 

Od roku 2015 převzal tým UMSIM výuku první pomoci na seznamovacích kurzech v Dobronicích. Vznikl tak poctivý 4hodinový zážitkový kurz, kde si studenti v malých skupinkách vyzkouší zajímavé situace z přednemocniční akutní medicíny včetně legendární autonehody, ale třeba i 10 minut nepřetržité resuscitace.

Celá výuka je v takové míře možná jen díky studentským lektorům. Ti učí ve svém volném čase opakovaně i po několik let. Patří jim velký dík a obdiv! Aktuálně jsme tak schopni zajistit kvalitní trénink urgentních stavů pro celý první ročník a stát se případně povinnou součástí curricula. 

Vzhledem k tomu, že asi žádný jiný obor není natolik aplikovanou patofyziologií jako právě Anesteziologie a intenzivní medicína, najdeme na klinice i další simulační a praktické předměty – např. Praktická anestezie (1 lékař na 1 studenta) či 4hodinový kurz simulací ALS během povinného předmětu v 6. ročníku Anesteziologie a neodkladná medicína. 

Nezapomeňte, že čím více si zkusíte prakticky a v simulacích, tím jistější si budete v reálné praxi. Podporujte a chtějte simulace na Jedničce, aby zůstala moderní fakultou se zážitkovou výukou.


MUDr. Adam Novotný, KARIM VFN


8409