Studenti – Dobro fakulty

8426

Pod záštitou naší fakulty vznikla během pandemie COVID-19 studentská iniciativa Dobro1lf. Studenti, jimž byla kvůli šíření koronaviru 11. března pozastavena prezenční výuka, vytvořili skupinu dobrovolníků koordinující výpomoc několika stovek mediků především ve zdravotnických zařízeních. Postupem času přibývaly další aktivity, kterými se tým Dobro1lf začal zabývat, přičemž činnost iniciativy pokračuje i nadále. 

Koordinační tým v čele s místopředsedou Akademického senátu Davidem Kulišiakem a senátory Lukášem Panenkou a Jakubem Danzigem má 20 členů, kteří se aktivně podílejí na chodu celé iniciativy. „Vytvořili jsme si algoritmus pro vyplňování dotazníků, s jehož pomocí jsme sbírali a analyzovali data od studentů se zájmem pomáhat. To nám umožnilo sledovat vývoj počtu dobrovolníků i pokrytí nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Řešili jsme ale i spektrum jiných činností – komunikovali s personalisty nemocnic, zjišťovali stav ochranných pomůcek na pracovištích, koordinovali uzavírání pracovně-právních vztahů nebo právní ochrany během dobrovolničení. Vytvořili jsme mapu ČR, která monitorovala rozmístění mediků ze všech zúčastněných fakult a umožnila nám efektivně pokrýt personální poptávku po studentech v celé ČR,“ popsal pilíře práce koordinátorů D. Kulišiak, který nyní studuje v 6. ročníku VL. 

„Naší fakultě je ctí, že její studenti zcela spontánně vytvořili iniciativu na pomoc našemu zdravotnictví a v širší rovině celé společnosti, postižené mimořádným stavem. Cením si jejich vnímání světa optikou neegoistického zájmu a jejich přínosu, jsou inspirací všem ostatním,“ ocenil mediky děkan prof. Aleksi Šedo. 

klu

8427


Dobro příběhy z praxe


Na odvykačce v PN Bohnice 

Díky dobrovolníkům 1. LF jsem dostal možnost pracovat na mužském protialkoholním a protidrogovém oddělení (na odvykačce, jak rád říkám) PN Bohnice. Tuto práci mám velmi rád, nejen kvůli výbornému personálu, ale je to také zajímavá a naplňující zkušenost a motivuje mě dělat psychiatrii. Na oddělení jsem dělal „holku pro všechno“. Můj den začal ranní poradou, pak komunitní schůzkou, kde se probral program dne, přivítali se noví pacienti nebo jsme se rozloučili s odcházejícími. Následně jsem pomáhal s běžnou ošetřovatelskou a sanitářskou prací. Odpoledne jsem měl možnost vést terapii nebo relaxační cvičení. Kromě těchto aktivit jsem měl na starosti nákupy pro oddělení a také dozor při vyšetřeních mimo nemocnici. Práce byla hodně různorodá a zajímavá, protože pacienti reprezentují širokou škálu naší společnosti. Velmi rychle jsem si uvědomil, že závislost je těžká a snadno do ní muže každý z nás spadnout. Proto mě mrzí stigmatizace závislých společností. 

Matej Rúra, 5. ročník VL 


Práce v odběrovém voze 

Jako dobrovolník jsem měla možnost pracovat v odběrovém voze Městské policie hl. m. Prahy, kde jsme byli dva medici a jeden policista řidič. Jeden z nás vždy odebíral vzorky a přezdívalo se mu „špinavej“, takže byl v oddělené části vozu a nesměl přijít do kontaktu s „čistými“, tedy s řidičem a druhým medikem, který zpracovával dokumentaci. A jak takový odběr ve voze probíhal? „Čistej“ zavolal na dispečink, kde mu sdělili kontakt na osobu, která měla být testována. Po cestě jsme kontaktovali testovaného, aby vyšel před dům, kde následně během několika sekund proběhl stěr z nosohltanu. Za jednu dvanáctihodinovou směnu jsme stihli asi 30 odběrů. 

Lenka Krobová, 4. ročník VL 


U pacienta už v prváku 

Ahoj! Jmenuji se Alisa Shvets a jsem studentkou prvního ročníku všeobecného lékařství. Pomáhala jsem ve Všeobecné fakultní nemocnici – nejprve na KARIM, poté na Koronární jednotce II. interní kliniky. V rámci svých úzkých kompetencí jsem se snažila být pomocnou rukou oddělení. Zpravidla jsem pomáhala s hygienou pacientů, doplňovala materiál, dezinfikovala plochy a pomůcky. Jednoduše řešeno, když někdo potřeboval něco podat, umýt, podržet nebo připravit, byla jsem k službám coby dup! Výhodou bylo, že jsem mohla pod odborným dohledem pozorovat různé ošetřovatelské a lékařské výkony, což se poštěstí málokterému prvákovi. Chtěla jsem pomoci, dokud to šlo. Věřím, že pomocná ruka se hodí i v zázemí a že i jako prvák jsem byla v těchto šílených časech nápomocná. A co si budeme povídat, během karantény se pořád jen pasivně učit u knih by bylo k zbláznění, zatímco dobrovolnictvím jsem se mohla leccos naučit. Přeji pevné nervy všem! Zdravotníkům, jejich rodinám i všem ostatním, jsou to pro nás všechny obtížné časy. Hlavně buďte zdraví! 

Alisa Shvets, 1. ročník VL


Při testování v laboratoři 

Od konce března jsme pracovaly v laboratoři septických stavů, která patří pod Klinickou mikrobiologii a ATB centrum při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Laboratoř byla transformována tak, aby zvládala rostoucí nároky na testování nemoci COVID-19. Naší úlohou bylo pomáhat laborantovi s administrativou – s příjmem vzorků v pravidelných intervalech, se zadáváním údajů o pacientech do databáze a následně s komunikací výsledků testů s odděleními nemocnice. Laboratoř byla v provozu každý den od 7.00 do 22.00, svátky nevyjímaje. Příjem vzorků probíhal 6krát denně, výsledky pak byla oznamovány 3krát denně. Poskytovaly jsme informace ohledně správné techniky odběru, sdělovaly výsledky testů pacientům i zaměstnancům. Práce v laboratoři byla velmi dynamická, snahou byla maximalizace efektivity provozu včetně přijímání personálních posil a zprovozňování nových přístrojů. Věříme, že i my jsme svým dílem přispěly ke zvládání krizové situace. 

Nikola Demeterová, Klára Rozkošová, 4. ročník VL

8429


O Dobro1lf s jejím iniciátorem D. Kulišiakem 

Student 6. ročníku VL a místopředseda Akademického senátu naší fakulty David Kulišiak byl v době nouzového stavu v čele koordinačního týmu dobrovolníků a inciativy Dobro1lf. 

Kdy se na fakultě začali dobrovolníci aktivizovat? 

Na začiatku bolo slovo, a to slovo prišlo v e-maile z rektorátu, ktorý nám zrušil prezenčnú výuku. Deň po, konkrétne v deň vyhlásenia núdzového stavu 12. 3., som osobne kontaktoval riaditeľa VFN, kde som a priori prišiel s otázkou eventuálneho záujmu nemocnice o nás – medikov. Po našej konverzácii ohľadom teoretického nedostatku zdravotníckeho personálu, upresnenia podmienok a jednoznačnej kladnej odpovede, šli knihy definitívne stranou. Následne som kontaktoval kolegu z Akademického senátu Lukáša Panenku a kolegu Marka Havrdu, ktorý nebol žiadnym nováčikom v dobrovoľníckych aktivitách, a vytvorili sme FB skupinu „Dobrovolníci 1. LF UK“ pre prípadných ďalších záujemcov v boji s globálnou pandémiou. V priebehu nasledujúcich pár hodín sa skupina postupne rozrastala. 

Jaký byl další průběh? Překvapilo vás něco? 

Hodiny, dni plynuli a počet dobrovoľníkov, ktorí chceli pomôcť, sa navyšoval. Zo začiatku v jednotkách, desiatkach a v deň vyhlásenia „povinnosti“ už mala naša skupina niečo cez 100 študentov, dnes viac než 1200 členov. Postupný nárast záujemcov nielen zo strany nás študentov, ale hlavne na strane nemocníc i iných zdravotníckych zariadení sa ekvivalentne odzrkadlil aj na rozširovaní nášho koordinačného tímu, ktorý ma aktuálne 20 členov, a taktiež na portfóliu našich aktivít, ktoré viedli k vytvoreniu iniciatívy komplexne pokrývajúcej všetko – „Dobro1lf.“ Čo mňa osobne najviac prekvapilo, bol priam neuveriteľný záujem medikov, ktorí boli schopní a ochotní nasadiť do boja s SARS-CoV-2 to najcennejšie, čo majú, zdravie, a okamžite zasiahnuť v prvej línii! 

Bude Dobro1lf fungovat i po skončení pandemie? 

Snáď bude mať vývoj celej situácie aj naďalej pozitívnu tendenciu a charakter, a budeme si môcť povedať, že to najhoršie už je za nami. Postupným rozvoľňovaním opatrení zo strany štátu, univerzity i samotnej fakulty sa začína na niektorých preklinických i klinických pracoviskách obnovovať výuka. Taktiež na strane zdravotníckych zariadení sa začína s pomalým ukončovaním pracovne-právnych vzťahov a presunu študentov z prvej línie, do línie skúšok. Samozrejme definitíva pokračovania, či eventuálneho ukončenia pracovných činností je na individuálnom posúdení našich študentských hrdinov. Nota bene, vízia a plány ad futuro zahrňujú aj našu vzniknutú iniciatívu Dobro1lf a sú predmetom práve prebiehajúcich diskusií s mojimi kolegami, kde bude našou prioritou nájsť pre ňu uplatnenie aj v dobe „post-covid“. 

red

8430