Náhrada kyčelního kloubu v rukou studentů

Ne každému se během studia medicíny poštěstí vyzkoušet si – tedy alespoň nanečisto na umělých kostech – implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Naši studenti, kteří v zimním semestru navštěvovali volitelný předmět Anatomie a chirurgie končetinových kloubů, tu příležitost dostali! A dokonce přímo u českého výrobce kloubních náhrad, kladenské firmy Beznoska.

8413


Volitelný předmět, který již v roce 2012 zavedli prof. Jan Bartoníček, přednosta Kliniky ortopedie ÚVN, a doc. Ondřej Naňka z Anatomického ústavu, má za cíl přiblížit posluchačům význam anatomie pro chirurgii velkých končetinových kloubů. Kurzu se účastní 10–25 studentů nejen medicíny, ale např. i fyzioterapie či dalších studijních programů. „Postupně probíráme jednotlivé klouby, krajiny, nejdříve jejich anatomii, následně nejčastější úrazy a operace – nejen u dospělých, ale i u dětí. Zvláštní pozornost věnujeme růstu kosti či poraněním růstové ploténky a také obecným principům osteosyntézy. V posledních letech jsme zařadili i problematiku páteře, kterou přednáší prof. Jan Štulík,“ přibližuje náplň výuky prof. Bartoníček a dodává, že řada studentů si po skončení studia vybrala i díky tomuto předmětu ortopedii nebo traumatologii jako svou profesi.


Od výkovku po sterilizaci 

Kurz je vždy zakončen lednovou návštěvou firmy Beznoska, kde studenti mohou nahlédnout do výrobního procesu a seznámit se s produkcí endoprotéz kyčelního či kolenního kloubu i operačních nástrojů na číslicově řízených strojích. „Každý výrobek u nás nejprve projde úvodním zpracováním kovového polotovaru do potřebného tvaru. Po úpravě povrchu je zaslán na nástřik oxidem titaničitým a hydroxyapatitem a opět se vrací k nám do podniku, kde proběhne jeho speciální finální mytí. Hotový implantát poté zabalíme a odesíláme na sterilizaci v etylenoxidových parách,“ vysvětluje Ing. Milan Sekerka, vývojový projektant, který ve firmě Beznoska působí již 26 let, de facto od začátku jejího vzniku v roce 1992, a jenž si spolupráci s naší fakultou velmi pochvaluje.

8412

Zručnost i fyzička zapotřebí! 

Třešničku na dortu pak pro studenty představuje možnost vyzkoušet si na závěr exkurze implantaci kyčelního kloubu na umělých kostech. „V průběhu pomyslné operace jsme používali reálné nástroje, které – musím přiznat –, nebyly nejlehčí. Samotná práce a manipulace s instrumentáriem a implantátem vyžadovala dostatečnou sílu, fyzickou zdatnost a zručnost,“ popisuje Zuzana Koucká, studentka 6. ročníku VL, která odpoledne strávené v kladenském podniku považuje za velice přínosné: „Kromě jednotlivých výrobních kroků, které nám pan inženýr s nadšením přiblížil, jsme si ve zdejším muzeu prohlédli i postupný vývoj a zdokonalování různých produktů. Osobně mě velice zaujaly speciální implantáty vyráběné na 3D tiskárně pro konkrétní pacienty na míru nebo protézy pro psy.“ 

Její kolega Daniel Divácký, student 4. ročníku VL, k tomu dodává: „Za unikátní možnost podívat se do firmy Beznoska a jejího provozu moc děkujeme. Zdejší exkurze i celý volitelný předmět byly nesmírně zajímavé, a to nejen pro budoucí zájemce o obor.“

 jat