Cena Hlávkovy nadace pro naši absolventku

6720MUDr. Hana Kolářová, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN získala Cenu Josefa Hlávky pro výjimečné a tvůrčí nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol do 33 let věku. Absolventka doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie se zasadila o zřízení Národního centra pro pacienty s mitochondriálními neuropatiemi optiku, kterým se věnuje ve výzkumu