Klinické hodnocení a další možnosti výzkumu

Lék je primárně určen pacientům s těžkým průběhem covidu-19 nebo s dalšími vážnými respiračními nemocemi. Za jeho objevem stojí trojice vědců z Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV – prof. Karel Smetana, prof. Jan Brábek a dr. Milan Jakubek. Díky spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a společností Oxygen Biotech nyní již probíhá druhá fáze klinických hodnocení i jednání se zahraničními partnery.

10201 

Účinnou látkou je bazedoxifen, který patří k jednoduchým molekulám pracujícím na principu blokace interleukinu-6 (IL-6), bílkovinné molekule zapojené do regulace imunitní reakce. IL-6 mimo jiné podporuje vznik a rozvoj zánětu.
Důležitost IL-6 pro zánět i nádorovou progresi již více než deset let studuje tým prof. Karla Smetany (BIOCEV 1. LF UK), v úzké spolupráci s týmem prof. Jana Brábka (BIOCEV PřF UK), který přišel s nápadem použít bazedoxifen jako lék na onemocnění covid-19.

„IL-6 je klíčový interleukin pro invazivitu nádorových buněk, ale také pro cytokinovou bouři u některých závažných virových infekcí, včetně covidu-19, uvedl prof. Jan Brábek s tím, že látka bazedoxifene by měla bránit fatálním komplikacím covidu-19, jako je třeba akutní syndrom dechové tísně, se kterým souvisí většina úmrtí na covid-19.
Milan Jakubek z Laboratoře medicinální chemie v centru BIOCEV 1. LF UK posléze vytvořil novou rozpustnou formulaci bazedoxifenu, nutnou pro inhalační podání, které umožňuje léčit nejvíce zasažené plíce pacientů. Povedlo se mu to jako prvnímu vědci na světě — do té doby byla známa pouze pevná léková forma bazedoxifenu.

Prof. Martina Koziar Vašáková z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice předpokládá, že řada poškození plicní tkáně z různých příčin (viry, bakterie, toxické látky, léky) může vést k uniformnímu difuznímu poškození plic, obdobnému jako u covidu-19. „Různé příčiny tedy mohou vést k obdobné, nepřiměřené reakci imunitního systému a fatálním důsledkům pro plicní tkáň. Inhalační bazedoxifen, který obecně tlumí tuto hyperreaktivitu imunitního systému, by tedy mohl pozitivně ovlivnit nejen fatálně se vyvíjející covid-19, ale i ostatní plicní procesy vyvolané jinými infekcemi nebo fyzikálními či chemickými poškozeními,“ vysvětluje prof. Vašáková.

Klinické hodnocení a další možnosti výzkumu

Původci patentu jsou vědečtí zástupci Přírodovědecké fakulty UK a 1. lékařské fakulty UK. Podle nich lze do budoucna uvažovat také o rozšíření působnosti látky do oblasti neurodegenerativních chorob (Parkinsonova, Alzheimerova choroba), některých neinfekčních difuzních plicních procesů (progredující plicní fibrózy různého původu, sarkoidóza) či konkrétních druhů nádorů.
Další vývoj ve spolupráci s centrem BIOCEV a financování klinického hodnocení má na starosti biotechnologický start-up Oxygen Biotech. Koncem října 2022 se vědci z centra BIOCEV i zástupci společnosti zúčastnili mezinárodní odborné konference ve Spojených arabských emirátech. Výsledkem je řada jednání o potenciální spolupráci se zahraničními partnery.

„Trh v oblasti léků a vakcín proti covidu-19 v USA a Evropě je dobře saturován. Existují ale regiony, které v průběhu pandemie trpěly nedostatkem léčivých přípravků, a to mělo tvrdý zdravotní i socioekonomický dopad na jejich obyvatele, ” říká spoluzakladatel společnosti Oxygen Biotech Jiří Nižňanský s tím, že právě pro tyto regiony mohou být výhodou levné výrobní náklady.
„Zároveň objevujeme možnosti léku pro léčbu postcovidového syndromu, který dle WHO ohrožuje až 125 milionů lidí na světě. Kdybychom uspěli, můžeme nabídnout all-in-one léčivý přípravek nejen pro léčbu, ale také pro vypořádání se s následky onemocnění covidu-19,“ doplňuje Jiří Nižňanský.

Petr Solil,
vedoucí komunikace a tiskový mluvčí BIOCEV