V roce 2023 si 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připomene 140 let výuky v češtině

10229 

V roce 2023 si 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připomene 140 let výuky v češtině.


1. LF UK si toto významné výročí připomíná oslavami konanými ve středu 15. listopadu 2023 v prostorech majestátní budovy Hlavova ústavu na pražském Albertově.


Více informací o programu oslav zde: 140 let výuky 1. lékařské fakulty UK v češtině (140-let.cz)