Máme nové profesory

1. lékařská fakulta gratuluje k získání titulu profesor. Slavnostní akt při příležitosti jmenování a předání dekretů profesorkám a profesorům pro daný obor proběhl v úterý 18. prosince 2018 ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy.


Nově jmenovaní profesoři:

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

obor vnitřní nemoci

 


doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

obor lékařská biologie a genetika


doc. Radoslav Matěj 

Neurologická klinika

 


doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

obor neurochirurgie

 


doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

obor lékařská psychologie

 


doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

obor gynekologie a porodnictví