Člověk v tom nemusí plavat sám

Před začátkem nového akademického roku na přelomu srpna a září proběhlo tradiční seznamovací soustředění v Dobronicích. Prváci lékařských i nelékařských oborů se ve čtyřech turnusech setkali se svými budoucími spolužáky, s tutory, děkanem i dalšími fakultními zástupci. Zajímaly nás bezprostřední ohlasy, a proto jsme se nastupujících studentů zeptali na tři otázky.

9895 

 

Co vám dobronické soustředění přineslo?
Které aktivity vám utkvěly nejvíce v paměti?
Co dalšího byste k Dobronicím mohli říct?

Adam Florián, všeobecné lékařství
1. Soustředění v Dobronicích mi přineslo spoustu věcí. Kdybych měl jmenovat ty nejdůležitější, tak jsou to noví přátelé z mého kruhu i z ostatních studijních skupin. Dále bylo super se seznámit s tutory, kteří nám budou ulehčovat start do studia, jsou to moc fajn lidi a věřím, že nám začátky hodně ulehčí. A v neposlední řadě jsou to zkušenosti a nové vědomosti.
2. Nejvíce mi asi utkvěly simulace první pomoci. Bylo moc fajn vyzkoušet si vědomosti v praxi, je to přeci jenom jiné v reálu než na papíře. Velice mě první pomoc bavila a myslím si, že jsem zjistil spoustu nových věcí. A abych nezapomněl, večerní táborák byl také úžasný, všichni jsme se skvěle bavili.
3. Jsem moc rád, že jsem do Dobronic jel, všem, kteří budou mít tu možnost, doporučuju, aby jeli, je to prostě super.

Alžběta Svěrčinová, porodní asistence
1. Se svými kolegyněmi jsem se velmi sblížila i díky naší tutorce. Seznámila jsem se i se základními informacemi o jednotlivých předmětech v následujícím semestru. Utvořily jsme s kolegyněmi velmi pevný vztah, který doufám, že nám vydrží i po dobu studia.
2. Ocenila jsem zapojení praktické první pomoci, tělocvik – badminton a procházku po okolí.
3. Jakožto prvák bych ocenila nějaké podrobnější informace od fakulty – o práci v SIS, kreditovém systému apod.

9896

Hana Šmídková, všeobecné lékařství
1. Poznala jsem skvělé lidi (a to nejen ze svého kruhu), se kterými jsem navázala nová přátelství. Přes den jsme se poznávali prostřednictvím sportovních aktivit a večer nad půllitrem piva. Měla jsem také tu čest poznat děkana a některé své budoucí učitele, se kterými jsme mohli diskutovat o nejrůznějších zdravotnických tématech, která budou náplní vyšších ročníků. Získala jsem cenné informace od tutorů týkající se mojí představy, jak to zhruba funguje na fakultě v prvním ročníku.
2. Nejvíce mě oslovil kurz první pomoci, na kterém jsme si mohli vyzkoušet praktické dovednosti, reakce a simulace různých situací, které nás v našich každodenních životech mohou kdykoli potkat. V minulosti jsem neměla možnost si něco takového zkusit, a tak jsem byla ráda za tuto skvělou příležitost a za zážitky, které ji doprovázely.
3. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, lektorům a tutorům za skvěle odvedenou práci. Všem, kteří budou v budoucnu váhat, zda do Dobronic jet, bych tento seznamovací kurz doporučila. Po koronavirové odmlce to byla skvělá třídenní dávka socializace, na kterou budu v dobrém vzpomínat, a ráda se do Dobronic vrátím, až se naskytne příležitost!

Tomáš Kankara, všeobecné lékařství
1. Nejvíc mi seznamovák pomohl v tom, že jsem se seznámil s budoucími spolužáky, a to dost přívětivou formou – při sportu, různých hrách či kurzu první pomoci, kde byla důležitá dobrá spolupráce. Jelikož jsme se nikdo neznali, bylo to nové pro všechny. Důležité bylo, že jsme dostali výborného a přívětivého tutora, který nám vše, co se týče studia, opravdu pečlivě vysvětlil. Protože nebyl o moc starší než my, nebyl pro nás problém se na cokoliv zeptat. Troufám si říct, že mi hodně pomohl v přípravě na semestr (co vše si třeba pořídit, jaké učebnice, jak pracovat se SIS atd.), což mě dost uklidnilo.
2. Co se týká aktivit, tak rozhodně nezapomenu na kurz první pomoci, za který jsem velice vděčný. Zároveň jsem si ale užil společné sporty, které areál nabízel (volejbal, tenis atd.), a také večerní posezení ve skleníku nebo u ohně či výlet do stodoly, jelikož tam šlo seznamování skoro samo.
3. Děkuji všem, kteří umožnili, aby se mohla tato akce konat.

9897¨

Anežka Bečková, všeobecné lékařství
1. Když jsem přijížděla do Dobronic, tak jsem byla trošku nervózní ze setkání s novými lidmi, se kterými budu studovat příštích šest let. Ale když jsem je potkala, tak se mi hned ulevilo, protože za krátkou chvíli jsme si jako kolektiv docela sedli. Máme skvělou tutorku, která je ochotná zodpovědět všechny naše dotazy, vyvrátit obavy a upřesnit naše domněnky. Informace ke studiu a obecně o chodu fakulty nám přijeli přiblížit lektorky z Anatomického ústavu a poslední den pan děkan. Hlavně mi pomohlo uvědomění, že jsme všichni na jedné lodi společně a že v tom člověk nemusí plavat sám.
2. Určitě musím zmínit základy první pomoci v simulacích, protože jsme si všichni mohli vyzkoušet situace, do kterých bychom se mohli dostat. Zkusili jsme si kardiopulmonální resuscitaci nebo se postarat o člověka v bezvědomí. Bylo to užitečné, protože jsme se něco nového naučili a museli jsme reagovat i v týmu, což nás jako kruh také více sblížilo. Podobně jako třeba různé sporty, procházka, posezení nebo přebrodění jezu. Než jsme odjížděli, přijela s panem děkanem i paní docentka Rusinová, která nás donutila přemýšlet nad tím, jakými bychom chtěli být lékaři, až vystudujeme 1. LF. Uvědomili jsme si důležitost komunikace a variabilitu přístupů v různých situacích a k různým lidem. To bylo pro mě velmi přínosné, protože si myslím, že bychom měli zjistit, proč to chceme dělat a jaký smysl má studium medicíny v našem životě.
3. Všem budoucím prvákům soustředění v Dobronicích moc doporučuju.

Michaela Venerová, všeobecné lékařství
1. Adaptační kurz v Dobronicích byl pro mě v mnohém velmi přínosný a jsem ráda, že jsem se rozhodla ho absolvovat. V první řadě jsem se seznámila se svými budoucími spolužáky, staršími zkušenějšími studenty a mimo jiné též s některými z kantorů, včetně pana děkana. V průběhu soustředění jsem se dozvěděla mnoho potřebných informací o průběhu budoucího studia, které budu jistě hojně využívat. Velice kladně hodnotím i nabyté praktické zkušenosti v oboru první pomoci. Díky adaptačnímu kurzu v Dobronicích jsem získala větší sebevědomí do budoucího studia a snadno se začlenila do kolektivu.
2. Pro mě osobně byla největším zážitkem perfektně připravená simulační cvičení, která následovala ihned po přednášce na téma základy první pomoci. Tuto problematiku jsme si tedy mohli osahat i po praktické stránce, což hodnotím jako velké plus.
3. Obecně byl program kvalitně zorganizován a věřím, že se nebudu mýlit, když řeknu, že nás všechny bavil!

pik, mal