Přelomový kurz pro porodní asistentky zvýší jejich autonomii

9437

Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN odstartoval Kurz pro porodní asistentky na porodním sále akreditovaný ministerstvem zdravotnictví. „Absolventky budou plně autonomní při vedení nízkorizikových porodů, což výrazně posouvá jejich činnost dopředu. Během pětiměsíčního kurzu si osvojí teoretické znalosti a speciální dovednosti a získají dokonce kompetence k některým úkonům, které doposud mohl vykonávat pouze lékař. 

Budou moci u fyziologického porodu samy indikovat některé léky pro aktivní vedení III. doby porodní, ve spolupráci s anesteziologem budou moci samostatně indikovat epidurální analgezii nebo podat lokální anestetika v případě samostatného ošetření poporodních zranění,“ uvedl při zahájení kurzu jeho iniciátor prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Jak dodává, taková autonomie porodních asistentek nebyla v ČR doposud možná, protože obor patří mezi regulovaná nelékařská povolání a řídí se vyhláškami ministerstva zdravotnictví dle standardů EU. Podle nich porodní asistentka indikovat léky a léčivé prostředky nesmí.

Nový kurz, který je součástí specializačního vzdělávání, ale nyní kompetence porodních asistentek v oblasti vysoce specifické perinatologické péče rozšíří. Po absolvování kurzu budou porodní asistentky schopné vést samostatně porod u nízkorizikových těhotných žen během hospitalizace v porodnických zařízeních. Kurz je určen pro porodní asistentky pracující nejméně pět let na porodním sále. „O autonomii porodních asistentek jen nemluvíme, ale skutečně na ní pracujeme,“ uzavírá prof. Pařízek.

klu

9438