ZAPOJTE SE DO PROJEKTU

Cílem projektu Analýza českých genomů pro teranostiku (A-C-G-T), na kterém spolupracují Masarykova univerzita, 1. lékařská fakulta UK, Univerzita Palackého v Olomouci a Genomac výzkumný ústav, je analýza genetické informace u české populace. Výsledky tohoto výzkumu mohou pomoci diagnostice geneticky podmíněných onemocnění i nastavení terapií „šitých" na míru (teranostika = TERApie + diagNOSTIkA).


Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí zájem, můžete se do projektu zapojit jako účastníci. Finanční odměnu sice nezískáte, ale Váš vzorek projde genografickou analýzou, na jejímž základě lze odhadnout Váš genetický původ. Tyto výsledky získáte.

Bližší informace o projektu naleznete v přiloženém letáku.


8419