Výtěžek benefice pro Život 90

Po loňském úspěšném benefičním projektu ve prospěch dětské paliativní péče se studentské spolky naší fakulty opět rozhodly iniciovat dobročinnou akci. Tentokrát studenti upozornili na problematiku seniorů, kteří jsou často a neprávem opomíjenou součástí naší populace. Proto letos vybírali peníze pro neziskovou organizaci Život 90, která již 28 let nabízí široké spektrum služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života. Výtěžek z prodeje benefičního kalendáře a diáře, na kterém se svými fotografiemi podílel Viktor Sýkora, vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK, činí úžasných 84 350 korun. 

Speciální díky přitom patří studentce všeobecného lékařství Tereze Gregorové, která zorganizovala benefiční prodej doma vyrobeného pečiva a přispěla k finální částce více než 13 000 korunami. „Velice si vážíme finančních prostředků, které studenti 1. lékařské fakulty UK při prodeji získali. Výtěžek využijeme pro potřeby tísňové linky, která zajištuje svým uživatelům bezpečí a jistotu v každodenním životě, doma i venku. Stiskem tísňového tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, může v případě nouze kontaktovat nonstop dispečink. Pracovníci dispečinku následně koordinují výjezdy prostřednictvím vlastní výjezdové služby, blízkých osob a složek IZS. 

Život 90 poskytuje tuto službu více než 25 let, během nichž se podařilo zachránit životy tisíců seniorů a osob se zdravotním postižením. Rádi bychom poděkovali všem, kteří věnovali finanční prostředky na podporu této služby,“ uvedl ředitel a zakladatel Života 90 Jan Lorman při převzetí šeku. Děkujeme všem, kteří přispěli na lepší život seniorů!
6622