VZNIKLA KLINIKA PALIATIVNÍ MEDICÍNY 1. LF UK A VFN

 

1. LF UK má první Kliniku paliativní medicíny v ČR! Odborníci společného pracoviště s Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) budou poskytovat specializovanou péči pacientům se závažnou nemocí i jejich rodinám a zároveň vzdělávat mediky 1. LF UK . Přednostkou kliniky se stala MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., primářem kliniky je MUDr. Ondřej Kopecký.

„Paliativa se stane od počátku studia na 1. LF UK důležitou součástí přípravy budoucích lékařů. Nezanedbatelná bude i vědecká činnost v tomto oboru a obecný přínos v rámci společenských diskusí na toto téma. Jsem proto velmi rád, že se i tento obor osamostatňuje a že 1. LF UK přispěla k jeho svébytnosti,“ zdůraznil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.