Nový akademický rok odstartoval Jedničkou na startu, křtem kalendáře a podporou sportu

9298

Jednička na startu je tradiční fakultní minifestival, který propojuje studenty prvních ročníků s jejich staršími kolegy, členy studentských spolků, učiteli a dalšími zaměstnanci fakulty. V pátek 1. října, tedy v první den nového akademického roku, přilákala kombinace zajímavého programu a pěkného počasí spoustu členů naší akademické obce.

Kromě tradičního křtu fakultního kalendáře a diáře, které letos prostřednictvím fotografií Markéty Sýkorové připomínají architektonické detaily fakultních budov, soch a historických artefaktů, se letos fakulta zavázala k další podpoře vysokoškolského sportu. Děkan prof. Martin Vokurka za 1. LF UK a předseda výboru První lékařské tělovýchovné jednoty Mgr. Ondřej Trnka podepsali memorandum, v němž se obě strany zavazují ke spolupráci v oblasti akademického sportu. „Chceme sdružovat stávající i nově příchozí studenty, kteří chtějí sportovat nad rámec povinné tělesné výchovy. Partnerství obou institucí v dlouhodobé perspektivě přispěje ke zvyšování kvality života studentů i absolventů a také podpoře reprezentantů a úspěšných fakultních a univerzitních sportovců,“ řekl při podpisu memoranda Ondřej Trnka, který je zároveň pedagogem Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK, a vyzval děkana prof. Vokurku k symbolickému zápasu v pétanque. „Rádi bychom také navýšili počet společně organizovaných sportovních aktivit, zapojili do nich naše mediky a nabídli jim tak více možností sportovat,“ doplnil děkan prof. Vokurka před prvním hodem.

  klu

9299