Revmatologická klinika – klinické, výzkumné a edukační centrum

8476Před dvaceti lety, tedy v roce 2000, byla jako společné pracoviště 1. LF UK a Revmatologického ústavu v Praze, který je superkonziliárním klinickým centrem pro celou ČR, založena Revmatologické klinika. 

Na lůžkách kliniky a ústavu jsou soustřeďováni pacienti z celé republiky s diferenciálně diagnostickými problémy a také velmi těžcí jedinci se systémovým onemocněním pojiva. V ambulancích probíhají významné speciální programy – je zde největší centrum biologické léčby v ČR a klinika vede národní registr biologické léčby ATTRA. Nechybí ani centrum osteologické a centrum chronické bolesti. Významné je oddělení časné artritidy a spondyloartritidy. Zásadní mezinárodní výzkum probíhá v oblasti genetiky dnavé artritidy. Pracují zde také výzkumně orientované skupiny zabývající se problematikou polymyozitidy, systémového lupus erytematodes, sklerodermie, vaskulitid a spondyloartritid. 


Věda a výzkum 

V Revmatologickém ústavu probíhá intenzivní výzkum, který je financován z grantů a výzkumných záměrů. Ústav má statut vědecko-výzkumného centra a je hodnocen v kategorii nejvyšší, tzn. A. Mladí výzkumníci získali ceny České revmatologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikace. Při vědecké činnosti ústav aktivně spolupracuje s četnými institucemi v zahraničí, například s Zentrum für Experimentelle Rheumatologie, Universitäts Spital Zürich, Švýcarsko, nebo s Medizinische Klinik 3 – Rheumatologie und Immunologie, Fridrich- -Alexander Universität Erlangen-Nürenberg, Německo. 

Výuka a vzdělávání 

Třetím pilířem činnosti ústavu je výuka – a to jak na úrovni pregraduální, tak postgraduální. Studenti 1. LF UK absolvují v 5. ročníku týdenní stáž na revmatologii zakončenou zápočtem. Dále zde probíhá postgraduální výuka ve smyslu specializační přípravy pro interní lékařství a revmatologii. Vzdělávání probíhá také ve spolupráci se Subkatedrou revmatologie IPVZ, která je třetí institucí, jež v Revmatologickém ústavu sídlí. Konají se zde i atestační zkoušky z revmatologie. 

Na klinice probíhá výuka revmatologie studentů 5. ročníku všeobecného lékařství a výuka fyzioterapie a ergoterapie studentů bakalářských programů. Všichni učitelé se aktivně účastní zkoušek studentů z interního lékařství v 5. ročníku a státních rigorózních zkoušek z vnitřního lékařství v 6. ročníku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav jsou centrem oboru české revmatologie. 

Klinika v číslech 

• 50 lůžek na lůžkovém oddělení 

• 18 ambulancí 

• 2500 pacientů nyní léčených v největším centru biologické léčby v ČR 

• 100 publikací, z toho 50 publikováno v zahraničních impaktovaných časopisech (za loňský rok) 

• 8 monografií, kde jsou zaměstnanci kliniky hlavními autory nebo spoluautory 

• 15 mladých vědeckých pracovníků 


Karel Pavelka, přednosta Revmatologické kliniky